Servisný formulár

Ak si pri vypĺňaní servisného formuláru niektoré údaje neželáte uviesť, prípadne neviete, nie je potrebné vyplniť všetky polia. Napriek tomu Vás prosíme, aby ste čo najpodrobnejšie popísali poruchu a napísali zložky/adresáre, ktoré sú najprioritnejšie/menej prioritné/nepodstatné.

Ďakujeme.

 

 

Servisný formulár pre pevný disk

Servisný formulár pre SSD disk

Servisný formulár pre pamäťovú kartu

Servisný formulár pre USB kľúč

Servisný formulár pre dátové úložisko NAS

Servisný formulár pre server RAID