default image
Dobrý deò, V prvom rade by som Vám ešte raz rád poïakoval za pomoc - zachránenie dát z odídeného disku. Išlo hlavne o tie školské údaje na štátnice. Vo štvrtok sa mi úspešne i vïaka Vám podarilo zoštátnicova. Všetky materiály - poznámky, nahrávky, dokumenty ... boli v poriadku, respektíve som nespozoroval niè èo by mi chýbalo, alebo bolo poškodené.

Daniel S. 4.6.2007 3. októbra 2015