default image
Dobrý deò, ïakujem za záchranu dát. Je to v poriadku

Milan B. 14.1.2010 3. októbra 2015