Servisný formulár

Firma

Meno a priezvisko (povinné)

Email (povinné)

Telefón (povinné)

Ulica

PSČ

Mesto

Krajina

IČO

IČ DPH

Dátový nosič

Operačný systém

Súborová štruktúra

Výrobca dátového nosiča

Počet dátových nosičov

Model dátového nosiča

Sériové číslo dátového nosiča

Ako došlo k poruchu na médiu (čo predchádzalo strate dát)

Čo ste vykonali po strate dát (napr. zapnutie PC, servis v inej firme,...)

Detekuje BIOS počítača pamäťové médium?
 áno nie neviem

Ozýva sa z média nejaký podozrivý zvuk?
 áno nie neviem netočí sa

Uveďte najdôležitejšie adresáre a súbory a ich umiestnenie.

Doba trvania záchrany dát
 od 5 pracovných dní 2-5 pracovných dní do 48 hodín

Ako ste sa o nás dozvedeli?
 neviem Google Adwords odporúčanie od známeho Youtube sociálne siete