Podporené projekty a združenia

Svojou prácou sme nezištne podporili tieto charitatívne organizácie a inštitúcie štátneho a súkromného sektora:

  • SLOVO – spoločenský týždenník
  • ZŠ Lazaretská Bratislava
  • Farský úrad Kostola Najsvätejšej trojice – Bratislava
  • Nemocnica s poliklinikou Ružinov – Bratislava
  • HOF – House of Family Kambodža
  • Spojená škola Metodova – Bratislava
  • Saleziáni Don Bosca
  • NOTA BENE – občianske združenie Proti prúdu
  • Slovenská Humanitná rada
  • 1. Súkromné Gymnázium Bratislava

počas vyše 20-ročnej histórie to bolo niekoľko desiatok ďalších…