Kuriózne prípady straty dát

– disk z Himaláyi
– flash disk zaheslovaný odtlčkom prsta
– fotka zo servra Quantum
– iPod vypratý v práčke
– notebook prejdený autom
– notebook uhasený hasičmi
– potopa v predajni