História firmy v skratke

Spolčnosť MACROFER začala svoju činnosť v r. 1990. Oblasť obnovy dát bola v tej dobe nezaujímavá. V roku 1995 sme sa zviditeľnili prvý krát na výstave COFAX. Bola to naša prvá výstava zameraná na prezentáciu služby obnovy dát. Tu sme sa uistili, že veľa užívateľov nechápalo, čo vôbec obnova dát znamená a či má perspektívu. Začínali sme v jednej kancelárii. Začiatky boli ťažké. Vyžadovalo si to vytrvalé štúdium a tvrdú prácu. Museli sme sa okrem obnovy dát venovať aj servisu počítačov, s ktorými sme mali bohaté skúsenosti z predchádzajúceho obdobia.

Dáta na PC neboli cenné a bolo ich málo. V roku 1990 mali používané disky kapacity cca 40MB, MS DOS a súborová štruktúra FAT 16. Tu sa naša cesta začínala. Vývoj v oblasti informačných technológii však prudko napredoval. Všetko bolo ihneď zastarané, kapacita diskov sa zväčšovala a tým začala byť práca obnovy dát zaujímavejšia. Nastúpili súborové štruktúry FAT32 a NTFS. Na zálohovanie obnovených dát sme začali používať CD média v roku 1995.

Toto obdobie bolo poznačené širokým spektrom vírusov, ktoré dokázali poškodiť údaje na disku. /ONE HALF, J& M, MICHELANGELO, CIH-ČERNOBYĽ/ Práve posledne spomínaný vírus sa 26.4. 1998 aj u nás na Slovensku aktivoval po prvý krát. V tom období nám v priebehu troch dní bolo doručených cca 100 diskov z celého Slovenska. Museli sme vymyslieť v čo najkratšom čase metódu najrýchlejšieho získania dát. Pracovali sme NONSTOP.

Koncom roka 2001 sme po prvý krát obnovovali dáta z diskového poľa RAID5. Proces bol úspešný. V roku 2002 sme prvý krát obnovovali kartu COMPACT FLASH z fotoaparátu – úspešne. Prvý Flash disk sme obnovovali v roku 2004 – opäť úspešne.

V súčasnosti sa trend zálohovacích médií vyvíja prudkým tempom. Bežnému užívateľovi už nestačí 40MB /r. 1990/, a potreba väčšej kapacity rastie. Hustota záznamu je vyššia a obnova dát náročnejšia. Je to však výzva, aby sme sa naďalej uberali týmto smerom. V súčasnosti vlastníme know-how. Máme svoje technologické postupy práce, vyvíjame software, spolupracujeme s programátormi.

Netvrdíme, že urobíme všetko. Kompletná obnova dát nie je v určitých prípadoch možná.