Záchrana dát z USB kľúča

Obnova dát z USB kľúča je možná aj pri hardvérovom zlyhaní. USB kľúče sú skutočne praktickou možnosťou výmeny/prenosu dát. O to dramatickejšie je to, keď USB kľúč prestane fungovať, prípadne bol neúmyselne poškodený prípadne z nejakého zariadenia príliš skoro vytiahnutý. Áno, aj toto sú dôvody, prečo sa niektoré USB kľúče kazia. Dôsledkom je, že dáta uložené na USB kľúči nemôžu byť prístupné. MACROFER ponúka možnosť záchrany dát z USB kľúča bez ohľadu na to, čo sú logicky alebo fyzicky poškodené.

Strata dát z USB kľúča

  • USB kľúč nedokáže byť rozpoznaný alebo sa chce formátovať
  • USB kľúč je poškodený a nesie známky fyzického poškodenia

program na obnovu dát z usbMedzi najhoršie prípady sa zaraďujú všetky prípady, keď je poškodená riadiaca doska USB kľúča, ale nie sú poškodené čipy USB kľúča. V takýchto prípadoch musia byť z USB kľúča čipy odstránené a z nich priamo
dáta načítané. Existujú aj iné spôsoby, ako sa dajú zachániť dáta z USB kľúča.

Náklady a cenu obnovy dát z USB kľúča určuje hlavne použitá technológia, preto je veľmi ťažké určiť cenu záchrany dát bez skutočnej analýzy média.

Cena záchrany dát z USB kľúča

MACROFER dosahuje dlhodobo vysokú úspešnosť záchrany dát z poškodených USB kľúčov. Vo všetobecnosti sa cena záchrany dát z USB kľúča pohybuje od 50€, podľa typu poruchy a celkovej kapacity. Pri USB kľúčoch, ktoré využívajú monolith technológiu sa môže cena obnovy dát pohybovať vo vyšších cenových intervaloch.

Monolith technológia v USB kľúčoch

Monolith technológia sa udomácnila aj v oblasti USB kľúčoch (hlavne Mini-USB kľúče/Thumb USB). Monolith technológia integruje hlavne potrebné komponenty do jedného kompletného bloku. Na rozdiel od obyčajných NAND USB kľúčov, kde sú kontrolér a čipy samostatne osadené, je monolith technológia oveľa náročnejšia na čas. To zvyšuje čas potrebnú na opravu a tým aj náklady.

Monolith technológia je neporovnateľne náročnejšia ako štandardná NAND technika. Hlavným dôvodom je nedostatočná dokumentácia od výrobcu, ktorý ich produkuje prostredníctvom svojich partnerov. Dokonca aj rovnaké modely USB kľúčov obsahujú odlišné súčiastky, niektoré modely sú hardvérovo zašifrované, čo častokrát ani neumožňuje obnovu dát.

Je vôbec možná záchrana dát z USB kľúča, či SSD disku?

Flash pamäťové média ako USB kľúče, či SSD disky narozdiel od pevných diskov neobsahujú žiadne sklenené/hliníkové platne, ale len pamäťové čipy. To ale vôbec neznamená, že USB kľúč alebo SSD disk nemôže postihnúť strata dát. Práve naopak.

Bez ohľadu na počet pamäťových čipov je práve konštrukcia rozhodujúci faktor pre to, aká náročná bude záchrana dát. Pamäťové média bývajú stále častejšie v takzvanom Monolith formáte, čo záchranu dát ešte viac robí ťažšou. Tento formát Monolith využívajú hlavne microSD karty, ale najnovšie aj SD karty, hlavne na to, aby bolo na pamäťovú kartu možné umiestniť ešte viac pamäťových buniek – a tým zvýšiť kapacitu pamäťovej karty, či iného FLASH média.

Firma Macrofer dokáže záchrániť dáta zo všetkých médií založených na pamäťových čipoch ako USB kľúče, pamäťové karty alebo SSD disky.

Čo je to vlastne USB kľúč?

Jednotka USB flash alebo USB kľúč alebo pamäťový kľúč USB alebo USB flash disk je pamäťové médium, ktoré v sebe integruje flash pamäť a rozhranie USB.

Opis

Zvyčajne sú fyzicky malé (niekedy len o niečo väčšie ako samotný USB konektor), ľahké a prenosné. Vyrábali sa v kapacitách rádovo MB (v roku 2012), GB, teraz TB (najbežnejšia kapacita v roku 2015 je 8 – 256 GB). Kapacita je limitovaná technologickými a softvérovými obmedzeniami, takže v budúcnosti sa dá predpokladať jej ďalší nárast.

Dôležitým parametrom okrem kapacity disku je aj prenosová rýchlosť (čím je kapacita kľúča vyššia, tým je tento parameter dôležitejší). Niektorí výrobcovia takticky tento parameter neudávajú a pri výrobe používajú lacnejšie pomalšie čipy. Prenosová rýchlosť USB2 kľúča sa pohybuje cca. od 2 do 30 MB/s, zápis je obvykle výrazne pomalší (cca 2x pomalší). Novšie kľúče, zvyčajne s vyššími kapacitami môžu mať rozhranie USB 3.0, ktoré bolo v počítačoch uvedené na trh v roku 2011 a dosahuje 10x vyššiu rýchlosť až 5Gbit/s = 625 MB/s. Štandard USB 3.1 z januára 2013 dosahuje ešte dvojnásobne vyššiu rýchlosť ako USB3.0.

Výhody a nevýhody

USB Flash Disk má malé rozmery, môže byť súčasťou pera, dá sa zavesiť na kľúče. Vďaka rozhraniu USB je veľmi jednoduché ho pripojiť k počítaču.

Výhody
  • malé rozmery
  • pohodlný a relatívne rýchly prenos informácií
  • odolnosť proti mechanickému poškodeniu
  • odolnosť voči magnetickému poľu
  • radič je súčasťou kľúča
  • nie je potrebný doplnkový softvér
Nevýhody
  • pomalá rýchlosť zápisu (a čítania) oproti iným médiám

Jednotky USB flash poskytujú oproti iným druhom prenosných médií (najmä disketám) niekoľko výrazných výhod: sú menšie, rýchlejšie, s vyššími kapacitami a tiež výrazne spoľahlivejšie (keďže neobsahujú pohyblivé súčasti). Jednotky USB flash majú obvykle implementovaný USB mass storage class protokol, čo umožňuje využiť univerzálny ovládač typu class (trieda) v operačných systémoch ako Microsoft Windows, Mac OS X a GNU/Linux, a nie je potrebné inštalovať špeciálny ovládač ku každému typu USB kľúča pre operačný systém, ktorý ich vie používať. Windows Vista vie používať USB kľúč aj ako externú operačnú pamäť.

Na trhu sú aj USB kľúče s tzv. U3 Smart technológiou. Takéto kľúče majú operačný systém, ktorý umožňuje spúšťať programy priamo z kľúča, bez potreby ich inštalácie do počítača. Systém obsahuje aj jednoduché programy ako textový editor, tabuľkový kalkulátor, internetový prehliadač, hry a pod., obsahuje oblasti ktoré je možné zašifrovať, a tak ich chrániť pred nežiadúcim prístupom. Technológia U3 vznikla v roku 2004 ako spoločný projekt spoločností SanDisk a M-system.

USB kľúče sa často kombinujú s inými zariadeniami (MP3 prehrávač, diktafón a pod.). Mnohé zariadenia spotrebnej elektroniky už disponujú USB portom pre pripojenie USB kľúča či už umožňujúce uloženie dát, alebo ich čítanie z kľúča (napr. autorádio, počítačová tlačiareň a pod.).

S nárastom rozšírenia USB kľúčov, stúpa aj počet počítačových vírusov a červov schopných využiť túto technológiu. Červ (počítačový program infikujúci OS, nie jednotlivé súbory) vyhľadáva pamäťové kľúče USB, na ktorých vytvorí skrytý súbor autorun.inf. Ten sa načíta, len čo je zariadenie pripojené k nezabezpečenému počítaču s Windows a spustí vírusový program. Dá sa proti tomu brániť vytvorením prázdneho adresára autorun.inf, s atribútom „len na čítanie“ a doňho vytvoriť nejaký súbor tiež s atribútom „len na čítanie“. S týmto si väčšina vírusov neporadí.