Prvá pomoc – postup záchrany dát

Dôležité pravidlá pri havárii na disku

Prečítajte si pozorne nasledujúce riadky, kde je vysvetlený postup, ktorý doporučujeme dodržať z hľadiska maximálnej snahy o obnovu Vašich stratených dát a efektívneho využitia času.

 1. Vypnite počítač zo siete! Nezapínajte počítač niekoľkokrát za sebou. Závada na médiu môže byť fyzickej povahy a môže sa veľmi rýchlo zhoršovať. Dáta môžete úplne stratiť za niekoľko sekúnd.
 2. Nevyvolajte paniku okolo seba! Sadnite si a porozmýšľajte. Ako dávno ste robili záložnú kópiu?
 3. Ako cenné sú vaše dáta? Môžu byť súbory vytvorené znova a s akými nákladmi?
 4. Neotvárajte disk! Nepripájajte disk do iného počítača a podobne!
  Nikdy neotvárajte disk svojvoľne. Neodstraňujte záručné plomby a skrutky!
 5. Neinštalujte operačný systém! Nekopírujte žiadne data na disk! Každým zápisom na disk môžete prepísať pôvodné dáta.
 6. Nepoužívajte programy na automatickú obnovu dát!
  Vzhľadom na to, že tieto programy nevedia posúdiť povahu problému, dobre zvážte ich použitie. Nikdy neinštalujte tieto programy na poškodený disk!


1. Disk starostlivo vyberte z počítača.

2. Odpíšte si z disku nasledovné údaje:

 • model disku
 • výrobca
 • sériové číslo disku
 • dátum výroby

Tieto údaje budete potrebovať pri vypĺňaní servisného formulára.

3. Kompletne vyplňte servisný formulár, ktorý nájdete tu.

4. Disk alebo médium zabaľte do antistatického obalu a vložte do kartónového obalu. Disk obložte z každej strany aspoň 5 cm vrstvou molitanu a pod.

5. Do balíka vložte vyplnený formulár a balík dôkladne uzavrite a odošlite, alebo osobne doručte na adresu:

MACROFER, s.r.o.

Drotárska cesta 50

811 02 BRATISLAVA

6. Ak nie ste z Bratislavy, zásielku môžete poslať prepravnou spoločnosťou, ktorá nám doručí zásielku priamo do rúk.

My zmluvne využívame spoločnosť Slovak Parcel Service, s.r.o. /UPS/ Informácie o najbližšej pobočke dostanete na tel. č. 02/ 16877. Malé zásielky napr. pamäťové karty alebo USB kľúče, je možné posielať aj doporučenou poštou v obálke medzi 2 kartónmi.


Kontakt na nás

Všeobecné informácie ku obnove dát: 0907 288 607

Technická podpora: 0905 600 705

Technická podpora: 02/4341 1662


Príjem a výdaj zákazok


Nezabudnite priložiť vyplnený formulár!


Komunikácia so zákazníkom

Po prijatí poškodeného disku /média/ na obnovu dát, je každej zákazke priradené číslo, podľa ktorého budeme s Vami komunikovať elektronickou formou, telefonicky alebo SMS.

Po správe o úspešnom procese obnovy dát, je potrebné si čo najskôr prevziať obnovené dáta.


Archivácia dát

Všetky obnovené dáta sú u nás zálohované po dobu 2 týždňov odo dňa prevzatia resp. obdržania zásielky kuriérskou službou. Po uplynutí doby 2 týždňov sú dáta trvalo prepísané, zneškodnené a prístup k nim už nie je možný. Vo výnimočných prípadoch je možné dobu zálohovania predĺžiť po elektronickej objednávke.


Obnovené dáta dodávame na

 • pôvodnom disku /v prípade ak disk zostáva funčný a nepoškodený/
 • novom disku /dodáva zákazník/
 • USB kľúči
 • USB disku /možnosť zapožičania vo výnimočných prípadoch./
 • internetom /túto formu doručenia používame len pre expresné zásahy/

V prípade, že požadujete zachovať pôvodný stav operačného systému, je možné previesť klonovanie t.j. zrkadlenie disku, to znamená funkčné zachovanie systému, ak to typ poškodenia disku dovoľuje.

Pokiaľ realizujeme obnovu dát z diskov vyššej kapacity, je potrebné doručiť prázdny disk s dostatočnou kapacitou, na ktorý Vám prekopírujeme Vaše obnovené dáta.


Macrofer – záchrana dát obnovuje dáta z poškodených diskov a pamäťových médií výhradne vo svojom laboratóriu na Slovensku, v Bratislave. Výrobca, model a rozhranie určujú cenu záchrany dát, ale aj dobu, za ktorú budete mať obnovené dáta.

Hardvérové poruchy

 • pád disku, otras disku o pevný povrch, poškodené hlavy
 • poškodený motor, prípadne ložiská
 • prepätie a skrat – poškodená doska
 • vplyv životného prostredia
 • poškodenie magnetom

Softvérové poruchy

 • poškodenie operačného systému, poškodenie súborového systému
 • chyba pri vytváraní partície, formátovanie
 • vymazané dáta, prepísané dáta
 • zakryptované dáta, zašifrované dáta, prípadne zabudnuté heslo

Vo firme Macrofer – záchrana dát sa môžete spoľahnúť na viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti data recovery. Za našu prácu hovoria stovky pozitívnych referencií od medzinárodných firiem, štátnych inštitúcií, ale aj privátnych klientov. Ako jediný na Slovensku sme nafilmovali v spolupráci so Slovenskou televíziou (STV) seriál o záchrane dát z pevných diskov, spolupracujeme s magazínmi PC REVUE, PC SPACE, itnews.sk, INFOWARE a publikujeme články o data recovery. Vďaka neustálemu výskumu, know-how a našim znalostiam je veľká šanca, že Vaše dáta budú späť obnovené.