Záchrana dát Apple, Macintosh, Macbook

Firma Apple/Apple Macintosh priniesla v poslednom čase na trh veľa inovatívnych a dizajnových IT produktov. V oblasti záchrany dát z Apple zariadení ponúkame obnovu dát z Apple/Macintosh PC (iMac), PowerMac, MacBook Pro. Zachraňujeme dáta aj z Apple iPad a Apple iPhone.

Obnova dát z HFS, HFS+, iMac, PowerMac, Macbook, iPad & iPhone

MACROFER dokáže zachrániť dáta z všetkých súborových systémov Macintosh a to HFS, HFS+, HFSX a HFS Wrapper.

Čo sa týka prípadov straty dát, nie je veľky rozdiel medzi Apple počítačmi a štandardnými PC. Takisto sa aj pri Apple služby obnovy dát delia na niekoľko skupín:

Logické poškodenia a následná záchrana dát:

  • omylom zmazané a formátovené partície, súbory alebo priečinky
  • poškodenie vírusom, tróskym koňom
  • poškodené boot partície alebo omylom zmazané systémové parametre a dáta

Fyzické poškodenia a následná záchrana dát v čistom priestore

  • elektrické poškodenia kvôli povodni, úderu blesku
  • poškodenia vodou alebo vlchkosťou
  • poškodenia požiarom
  • poškodenia s následkom nefungujúcich čítacích hláv

Záchrana dát z iPhone a obnova dát z Android smartphone:

MACROFER zachraňuje dáta aj z poškodených Apple iPhone, ale aj zo smartfónov iných výrobcov (Android, Samsung, Motorola). Obnova dát z mobilu patrí vo všeobecnosti ku našej novšej ponuke.  Na záchranu dát vplýva hlavne typ poškodenia zariadenia. Z tohto dôvodu nie je možné určiť presnú cenu záchrany dát z mobilu. Presnejšia kalkulácia je možná po vykonanej analýze.

Náklady na záchranu dát z iPhone nie sú vysoké. Zachránené dáta budú odovzdané na DVD, HDD, USB kľúči, prípadne môžu byť presunuté do nového iPhonu. Cieľový dátový nosič môže zabezpečiť aj firma MACROFER.

Špeciálne iPhone výrobcu Apple patrí ku zariadeniam na ktorých po vykonanej aktualizácii nie je možné zachrániť dáta. V prípade pádu, poškodenia skla, vodou je záchrana dát možná.

Hoci sú moderné smartfóny multifunkčné zariadenia plné rôznorodých funkcií, nie je stavané vydržať večnosť, preto Vám odporúčame spraviť si pravidelne zálohu najdôležitejších dát. Nevýhodou iPhone je hlavne absencia slotu na pamäťovú kartu.

Či sa už jedná o iPhone alebo Android, pri fyzickom vybratí NAND čipu z telefónu a načítaní sú všetky dáta hardvérovo zakryptované, čo robí záchranu dát z týchto telefónov nemožnou.