Oprava HDD – Seagate a Western Digital (WD)

Opravu HDD je možné aj svojpomocne vykonať. Pri poškodení na HDD si veľa užívateľov kladie otázku, či je možné si svojpomocne zachrániť dáta alebo nie. Ľudia sa často do takejto obnovy púšťajú bezhlavo, bez žiadneho plánu. Napr.: iba sa pozrieť, čo sa vlastne nachádza vo vnútri HDD, alebo či tam nie je len nejaká malá porucha. Takéto zásahy majú fatálne následky.

Oprava HDD – ako na to?

Akú majú cenu moje dáta? Stalo by sa vôbec niečo, ak by som všetko navždy stratil?

Bez ohľadu na to, či je Váš disk logicky alebo fyzicky poškodený, mali by ste sa sami seba spýtať, aké hodnotné sú moje dáta. Ak Vaše dáta nemajú nejakú špeciálnu hodnotu a dokázali by ste stratu dát prežiť, vtedy pripadá do úvahy záchrana dát „po domácky“. Môžete vyskúšať nejaký software na obnovu dát, ktorých je na internete dostatok. V prípade, že na dáta ste odkázaný Vám odporúčame HDD znova nezapínať a kontaktovať nás.

Aký druh poškodenia určuje, či sa jedná o logické alebo fyzické poškodenie? Je oprava harddisku vôbec možná?

Pri fyzickom poškodení harddisku sú vlastné pokusy o obnovu dát veľmi kontraproduktívne. V našom laboratóriu sme dostali množstvo diskov, ktoré boli otvorené, na platniach mali otlačky prstov. Takáto situácia sťažuje záchranu dát z harddisku, ak ju nerobí úplne nemožnou.

Neodborný zásah do disku od majteľa alebo amatéra záchranára dát vedie v konečnom dôsledku nie k zlepšeniu, ale k zhoršeniu stavu.

Niektorí používatelia nedokážu ani určiť, či sa jedná o fyzické alebo logické poškodenie. Častokrát sa pokúšajú o záchranu dát z HDD, ktoré nie sú viditeľné v BIOSe alebo Windowse. Skúšajú rôzne Boot-CD systému Linux a rôzne data recovery programy. Tieto metódy ale nie sú úspešné, pretože HDD nie je ani v systéme prítomný/nie je ho vidno.

Sú príznaky, kedy je ľahké zistiť, či je disk HDD fyzicky poškodený:

  1. Disk HDD sa nedetekuje v BIOSe. Disk nebootuje.
  2. Disk nie je rozpoznaný operačným systémom
  3. Disk klepe a vydáva divné zvuky
  4. Disk sa neroztáča, motor disku stojí.

Dôležité body pri oprave HDD:

1. HDD sa neopravuje ako auto

Pri disku HDD to nefunguje tak, že sa vyberie nejaká súčiastka a nahradí sa nejakou podobnou. Firma Macrofer sa záchranou dát zaoberá viac ako 20 rokov. Stretávami sa so študentami technických vysokých škol skúšajúcimi záchranu dát výmenou dosky PCB. V lepšom prípade sa odhodlajú len na výmenu komponentov, ktoré sú ľahko dostupné. V tom horšom prípade otvoria disk, vtedy sa automaticky “ruší” záruka a keď sa rozhodnú vo vnútri disku niečo posúvať, “ruší” sa aj možnosť získať dáta späť.

2. Poškodené hlavy – oprava HDD v domácom prostredí nemožná

Pri páde disku, či už počas zapnutého stavu alebo vypnutého prichádza k poškodeniu čítacích/zapisovacích hláv, ale aj firmwaeu disku. Pri poškodení servisnej oblasti obnova dát svojpomocne nie automaticky nie je možná. Oprava disku HDD teda znamená opraviť disk len na účel obnovy dát, nie na jeho ďalšie používanie.

3. Vyhnite sa pokusom o obnovu dát pri nezvyčajných zvukoch HDD.

V prípade, že sú Vaše dáta dôležité a Váš pevný disk klepe – vydáva divné zvuky, nepokúšajte sa o obnovu dát vlastnými silami. Opakované spúšťanie disku minimalizuje šancu na úspešnú záchranu dát. V prípade straty dát sa pred akoukoľvek akciou informujte radšej u odborníka.

4. Fyzické poruchy HDD vyžadujú záchranu dát u profesionála. Aká môže byť cena?

Pri fyzickej poruche disku nedokáže pomôcť ani software na záchranu dát a ani rôzne servisy prípadne obyčajní IT odborníci. Takto poškodené disky môžu byť otvorené len v laboratóriu, pretože vzdialenosť medzi čítacími hlavami a platňani je menšia ako zrnko prachu. Pri otvorení disku si zásah vyžaduje použitie mikroskopov, ale aj pomerne drahé nástroje na prácu s mechanikou disku.

Rôzne servisy a predajcovia elektroniky síce dokážu poskytnúť základné informácie ohľadom obnovy dát a dokážu ich aj obnoviť, ale keď príde k zložitejším prípadom, dáta nevedia obnoviť. Chýba im know-how, technológia a skúsenosti. Napriek tomu s týmito servismi spolupracujeme a sú našimi partnermi v oblasti obnovy dát. Firma Macrofer preto nemusí prevádzkovať pobočky a kontaktné miesta na Slovensku, ale môže sa venovať iba výskumu a obnove dát.

5. Oprava HDD svojpomocne pri logických poškodeniach systému, FAT tabuľky, NTFS zlyhaniach je možná.

V prípade, že pevný disk ste vymazali alebo ho napadol vírus a je stopercentne funkčný, tak tu existuje možnosť záchrany dát svojpomocne, pomocou rôznych softvérov. Napriek tomu Vám dáme rady, ktoré by ste mali pri tom dodržiavať.

  • nepracujte na pôvodnom/zmazanom médiu
  • spravte si kópiu
  • pripojte si vždy iný disk, na ktorý budete kopírovať dáta
  • neinštalujte data recovery softvér na zmazaný disk

Ak dodržíte tieto body, je veľká šanca, že záchrana dát bude úspešná. Tento spôsob ale odporúčame len, ak ste si skutočne stopercentne istý, že disk nie je poškodený fyzicky!!!

6. Cena opravy HDD – obnova dát v MACROFER