Záchrana dát z RAID a NAS

Záchrana dát z RAID alebo NAS serverov vyžaduje špecializované znalosti nielen o RAID leveloch, ale aj o dátových štruktúrach. MACROFER sa zameriava na pomoc malým a stredným firmám, ktoré čelia strate dôležitých dátových súborov.

Expertná Záchrana Dát z RAID a NAS

Spoločnosť MACROFER je lídrom v oblasti obnovy dát z rôznych typov RAID polí, vrátane systémov od výrobcov ako Western Digital, Buffalo Technologies, Netgear, Nettapp, Synology, Seagate a ďalších. Pred začatím záchrany dát z RAID alebo NAS polí vykonáva MACROFER diagnostiku a analytickú analýzu, ktorá určuje približný rozsah ceny.

Cena záchrany dát z RAID závisí od niekoľkých faktorov:

  • Počet diskov v RAID poli
  • Typ a závažnosť poškodenia
  • Zvolený typ RAID pola

Pri zlyhaní RAID serveru alebo straty dát je dôležité mať profesionálov so znalosťami o RAID radičoch. MACROFER disponuje špecialistami, ktorí majú skúsenosti s obnovou dát z rozličných RAID konfigurácií, vrátane menej známych výrobcov a značiek.

Záchrana Dát z NAS a SAN

Dáta sú často ukladané na NAS/SAN boxy, ktoré podporujú rozličné typy RAID konfigurácií. MACROFER je schopný obnoviť dáta zo zariadení ako Buffalo Technologies, Western Digital, Seagate, Maxtor, Lacie, Netapp, Verbatim, Thecus, Netgear, Synology a ďalších. Po poruche NAS alebo SAN zariadenia je nezodpovedné spoliehať sa iba na Rebuild. Odporúča sa obrátiť sa na špecializovanú firmu pre záchranu dát.

Záchrana Dát z Virtuálnych Diskov a Enterprise RAID

MACROFER disponuje schopnosťou obnoviť dáta aj z virtuálnych diskov, ako sú VMFS (Virtual Machine File System) a VMDK. Firma má skúsenosti s extrémne komplexnými úlohami v oblasti záchrany dát z VMFS. Taktiež je schopná získať dáta z rozsiahlych enterprise RAID polí, vrátane komplikovaných RAID-5 a RAID-6 systémov.

Spoliehateľná Záchrana Dát so MACROFER

Počas 20 rokov svojej existencie MACROFER úspešne zachránil dáta z viac ako 12 000 diskov a obnovil desiatky RAID polí. S neustálym vývojom a vlastnými softvérovými nástrojmi je MACROFER schopný zachrániť dáta z takmer akéhokoľvek RAID poľa, NAS úložiska alebo serveru.

Čo je vlastne RAID pole?

RAID, alebo redundant array of independent disks, je termín označujúci rôzne spôsoby ukladania dát na viacerých diskoch s cieľom zvýšiť výkon a zabezpečiť redundanciu dát.

Pri záchrane dát z RAID alebo NAS systémov je dôležité mať spoľahlivého partnera s odbornými znalosťami. Kontaktujte MACROFER pre získanie viac informácií a cenovej ponuky pre obnovu dát z RAID a NAS.