Záchrana dát z RAID a NAS

Na záchranu dát z RAID alebo NAS serverov sú potrebné nielen znalosti ohľadne RAID levelov, ale aj expertné znalosti jednotlivých dátových štruktúr. Obnova dát z RAID a NAS systémov sa týka nielen logickej, ale aj fyzickej záchrany dát z HDD RAID poľa.

Obnova dát z RAID, NAS a SAN

MACROFER sa špecializuje na želania a požiadavky malých a stredných firiem, ktoré postihla strata dát na serveri. V rámci záchrany dát z RAID polí zachraňuje MACROFER dáta zo systémov všetkých výrobcov, ako Western Digital, Buffalo Technologies, Netgear, Nettapp, Synology, Seagate ale aj veľa iných.

Koľko stojí záchrana dát z RAID alebo NAS poľa v MACROFER?

Pred tým ako začneme záchranu dát z RAID alebo NAS poľa, spravíme diagnostiku. Po analýze určíme približný cenový rozsah. Pre podrobnejšie informácie o cenách a diagnostike nás kontaktujte mailom na zachrana-dat@macrofer.sk

Cena záchrany dát z RAID závisí od viacerých faktorov:

  • Počet HDD v RAID poli
  • Druh a vážnosť poškodenia
  • Druh zvoleného RAID pola

Menšie RAID konfigurácie pozostávajúce z 2 x 1 TB HDD zložené v RAID 0 poli, pri ktorom je jeden z diskov fyzicky poškodený patria k jednoduchým prípadom.

MACROFER pracuje výhradne na bitových fyzických kópiách diskov a nikdy nevykonáva záchranu dát na oririnálnych dátových nosičoch.

Strata dát v menších a stredne veľkých firmách

Napriek ochrane proti strate dát sa v niektorých prípadoch môže stať, že RAID server zrazu zlyhá. Dôvody môžu byť akékoľvek, no vo všeobecnosti platí, že RAID pole nie je zárukou stability a istoty.

Obnova dát z RAID a serverov už dlho patrí k úspešnej doméne firmy MACROFER. Podarilo sa nám úspešne zachrániť desiatky RAID polí, vo firme disponujeme špecialistami iba na záchranu dát z RAID.

RAID a NAS obnova dát v serveroch:

MACROFER úspešne zachránil dáta z rozličných RAID konfigurácií nielen od známych mien ako Hewlett-Packard (HP), Dell alebo IBM, ale aj menej známych výrobcov a značiek. Pri obnove dát zo serveru je potrebné mať znalosti o RAID radičoch. Naši špecialisti podmienky spĺňajú na 100 percent.

Záchrana dát z NAS/SAN

V súčasnosti sú dáta stále častejšie ukladané na NAS/SAN boxy. Tieto zariadenia disponujú možnosťou vytvorenia RAID 0 alebo RAID 1 poľa pre 2 disky, no môžu byť rozšíriteľné až na niekoľkodiskové riešenia založené na RAID 5, RAID 10 alebo RAID 50. Ku najznámejším výrobcom patria: Buffalo Technologies, Western Digital, Seagate, Maxtor, Lacie, Netapp, Verbatim, Netapp, Thecus, Netgear oder Synology ale aj veľa iných.

V prípade poruchy NAS alebo SAN poruchy je veľmi nezodpovedné spoliehať sa na Rebuild. Vo všeobecnosti odporúčame hneď po strate dát a nedostupnosti servera obrátiť sa na firmu špecializujúcu sa na obnovu dát.

Záchrana dát z RAID z virtuálnych diskov – VMWare / VMFS & VMDK:

Aj pri komplexnejších úlohách v oblasti záchrany dát z VMFS (Virtual Machine File System) dokáže MACROFER zachrániť dáta.

Ďalej platí:

Aj v prípade, že zlyhá Rebuild RAID poľa, býva technicky veľmi komplikované, dokonca nemožné obnoviť dáta. V prípade straty dát v RAID serveri je dôležité kontaktovať priamo firmu špecializujúcu sa na záchranu dát

Stratené dáta z RAID, NAS, serveru? Nič nie je stratené! Záchrana dát z RAID, NAS, serveru

Firma Macrofer sa stále častejšie zaoberá záchranou dát z rôznych RAID polí, NAS boxov a serverov. Vďaka neustálemu vývoju, použitia vlastných softvérových nástrojov dokáže Macrofer zachrániť dáta z takmer každého RAID poľa, NAS úložiska alebo serveru.

Získanie dát z enterprise RAID poľa

Macrofer dokáže v extrémne krátkom čase zachrániť dáta z RAID polí. Bez ohľadu na to, či sa jedná o RAID-5 s troma diskami alebo komplikovaný RAID-6 systém, Macrofer disponuje kapacitami na záchranu dát v množstve niekoľkých terabajtov.

Firma Macrofer, ako líder v oblasti záchrany dát na Slovensku, dokázala v priebehu 20 rokov zachrániť dáta z viac ako 12 000 diskov/dátových nosičov a úspešne „zložiť“ niekoľko desiatok RAID polí. Kontaktujte nás a vyplňte servisný formulár na získanie cenovej ponuky záchrany dát z RAID.

Čo je vlastne RAID pole?

RAID alebo redundant array of independent disks (doslova redundantné (nadbytočné) pole nezávislých diskov) je súhrnný termín označujúci rôzne schémy ukladania dát používajúce viacero diskov na rozdeľovanie alebo replikáciu dát medzi jednotlivými diskami. (Niekedy sa používa namiesto slova independent pojem inexpensive, t. j. nenákladný, lacný.) Jednotlivé typy polí dosahujú v závislosti na konfigurácii rôznu úroveň zabezpečenia dát pred chybami a stratou spôsobenou zlyhaním hardwaru a rôzne veľké zvýšenie výkonu (dátovej priepustnosti) pri diskových operáciách vo vzťahu k počtu diskov, potrebe špecializovaných radičov polí a tým aj cene riešenia.