O firme

Rok 1990 sa zapísal pre spoločnosť Macrofer ako vstup do novej neprebádanej oblasti DATA RESCUE. Tejto problematike sa plnohodnotne venujeme viac ako 20 rokov. Za tie roky prešlo v našej spoločnosti viac ako 12 000 poškodených médií. 90% médií sme obnovili, čo dokazuje spätná väzba klientov.

Bolo to obdobie, keď počítačové zostavy boli exkluzívnym tovarom a vlastnilo ich niekoľko spoločností. Dáta neboli takmer žiadne a nebolo ich potrebné zálohovať. Oblasť DATA RESCUE bola nezaujímavá. Mala charakter skúmania – experimentovania. Až roky /2000 do súčasnosti / sa podpísali pod výraznú expanziu výpočtovej techniky. V tomto období sa zúročili skúsenosti a vedomosti Ing. Miroslava Ferianca z dvojmesačnej stáže v USA v roku 1994. M. Ferianc navštívil a participoval v niekoľkých spoločnostiach zaoberajúcich sa obnovou dát vo Washingtone, Seattle a San Francisco. Boli to cenné a obohacujúce skúsenosti. Niektoré systémové riešenia máme aplikované aj v našich podmienkach.

Informačné technológie a internet sa stali symbolom novej dnešnej doby – doby hektickej, rýchlej s produkciou veľkého množstva dát a informácií. Obnova dát tvorí dôležitú súčasť informačných technológií. V súčasnosti realizujeme obnovu dát zo všetkých typov médií od pamäťových kariet, USB kľúčov, diskov všetky modely, rozhrania, kapacity od najstarších po najnovšie, NAS boxy, Servre – typ RAID.

Spoločnosť MACROFER je výlučne slovenská spoločnosť, disponuje so slovenským kapitálom. Obnovu dát vykonávame výlučne vo svojich upravených priestoroch. Používame vlastné „know how“. Službu poskytujeme pre renomované nadnárodné spoločnosti, ministerstvá, štátne inštitúcie, banky, poisťovne a popredné slovenské IT firmy. S niektorými máme uzavreté zmluvy o dlhodobej spolupráci. Svojou prácou pomáhame nezištne alebo za symbolickú sumu charitatívnym organizáciám, študentom, dôchodcom a ľuďom so zdravotným postihnutím. Naša práca je pre nás obrovským impulzom, nie je jednotvárna a monotónna, otvára nový stále neprebádaný obzor a to je pre nás silná motivácia.
Nové technológie a ich neustály vývoj nás podnecuje pokračovať a vylepšovať našu prácu.