Data recovery Bratislava – záchrana dát

Firma Macrofer – Data Recovery v Bratislave ponúka službu záchrany dát.

„File not found – súbor nebol nájdený!“

Mnohí ľudia tvrdia, že keď si nájdu takéto a podobné heslo na obrazovke počítača alebo keď jednoducho tušia , že niečo zmazali, „úradovali“ vírusy, cítia sa na pokraji infarktu. Je tu ale firma Macrofer – data rescue. Navyše, stratili dáta, ktoré nie sú zálohované. Pulz sa zrýchľuje, ruky sa roztrasú. Ale… Len žiadna panika. V mnohých prípadoch sú dáta celkom obnoviteľné. Predovšetkým nepokračujte v práci na počítači. Ak si však nie ste celkom istí prípadnou chybou pevného disku, obráťte sa na profesionálnu firmu, aby ste si nepokazili aj to málo či všetko, čo vám ostalo.

Jednou z mála firiem ktoré ponúkajú službu DATA RECOVER
Y
 je firma MACROFER. Jej riaditeľ  Ing. Miroslav FERIANC spustil už neraz záchranné koleso pre potápajúce sa lode – havarované  disky, a veľmi úspešne. Jeho skúsenosti by mohli byť podkladom na román, zatiaľ nám musí stačiť malý rozhovor.

Pán inžinier, zažili ste nejakú ozajstnú drámu pri zachraňovaní diskov?

Neviem, čo máte na mysli, ale ak myslíte na drámu akú zažívajú majtelia a užívatelia počítačov, keď si niečo vymažú alebo stratia, tak drámy boli. Jedna spoločnosť s.r.o. zo severného Slovenska – mäsokombinát – bol v nezávideniahodnej situácii, pravdepodobne blesk poškodil pevný disk v hlavnom počítači – servre. Dáta z disku boli zachránené do 2 pracovných dní.

Ako vôbec môže dôjsť k strate či vymazaniu? Kde najčastejšie robia vaši zákazníci chybu?

Začal by som rozdelením porúch diskov. 1. Náhodné a úmyselné zmazanie, preformátovanie diskov, ľudská neopatrnosť, živelné pohromy atď. Táto kategória porúch sa vyskytuje dosť často v spojení s inými poruchami. Neraz sa stretávam s nenávratnou stratou dát len preto, že užívateľ požil nie celkom vhodnú a bezpečnú metódu na obnovu dát. 2. Mechanické a elektrické zlyhanie disku. Táto kategória je tiež veľmi špecifická a málokto z užívateľov vie presne definovať správny postup na vyriešenie elektrického alebo mechanického problému. Až po týchto úspešných krokoch možno vykonať obnovu dát. Častým zdrojom týchto porúch býva zvýšená teplota v počítači a v miestnosti. 3. Poškodenie dát na disku. Do tejto kategórie patria havárie najťažšie obnoviteľných dát. Poškodenie dát zahŕňa straty spôsobené počítačovými vírusmi (napr. veľmi poškodené alebo úplne zmazané tabuľky FAT, chyby vzniknuté na komprimovaných diskoch alebo súboroch atď.).

Ako postupovať keď sa stane takáto „príhoda“?

Užívateľ sa môže rozhodnúť pre dve alternatívy.1. vlastný experiment – odporúčam len skúseným používateľom alebo len po telefonickej konzultácii. Aj to len v niektorých prípadoch havárií. 2. Špecializovaná firma na obnovu dát – data recovery.

Vravíte, že ak si používatelia nie sú čo len trochu istí, mali by sa obrátiť na profesionálnu firmu, ale zrejme ani to vždy nestačí. Ako rozlíšiť, či ide o naozaj profesionálnu firme, či je úspešná v obnovovaní dát a zároveň diskrétna?

Špecialisti zaoberajúci sa obnovou dát sa líšia šikovnosťou zručnosťou technikov, použitým programovým a technickým vybavením. Pri určovaní ich technickej kvality im položte niekoľko otázok.

1.Aká je početnosť úspešných zásahov a úspešnosť (v %) za dané obdobie (napr. rok)?

2.Pracujete samostatne alebo posielate disky do iného servisu?

3.Ako rýchlo budú dáta obnovené?

4.Budú dáta dôverne chránené a je zaručená 100% diskrétnosť pri obnove dát?

5.Ako dlho sa profesionálne venujete data rescue?

6.Môžete poskytnúť referencie o vašich servisných zásahoch?

Bratislavská firma MACROFERDATA RECOVERY je úspešná. Vznikla v roku 1990 a od roku 1992 obnovuje dáta z diskov. Početnosť úspešných zásahov v roku 1996 bola cca 180, úspešnosť cca 82 %. Dáta dôverne chráni. Servisné zásahy zvyčajne do 72 hod. ponúka služby za primerané ceny. Využíva skúsenosti zo stáže v USA v roku 1994.

Za rozhovor  ďakuje Katarína Začková

MACROFERDATA RECOVERY obnovuje dáta z havarovaných diskov. Volajte 02/43411662, faxujte 07/5787505 alebo príďte na Nevädzovú 5 v Bratislave

Obnova dát z HDD v MACROFER:

Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z HDD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.