Záchrana dát HDD

Po strate dát nie je stále nič stratené. Existuje služba záchrana dát z hdd – data recovery

Poruchy pevných diskov sú omnoho vážnejšie ako situácie, keď sa z diskety nedá prečítať riadne uložený súbor. Na to si už každý zvykol a vytvára si záložné súbory, prípadne nosí pre istotu diskety dve. Na pevnom disku počítača sú zvyčajne uložené životne dôležité údaje v neporovnateľne väčšom množstve a máloktorý bežný užívateľ má k dispozícii prostriedky na zálohovanie celého pevného disku. Stále je ale možná záchrana dát z HDD – data recovery.

Našťastie ani v situácii, ktorá laikovi môže pripadať beznádejná, nie je všetko stratené. Špecialisti v oblasti obnovovania dát (Data Recovery) dokážu s vysokým percentom úspešnosti vrátiť veci do pôvodného stavu.

Záchrana dát z HDD – Múdry sa poučí na cudzích chybách

Najčastejšou príčinou porúch sú hardvérové chyby diskov, či už chyby riadiacej elektroniky alebo poškodenie samého média. Ďalší nebezpečný faktor sú počítačové vírusy. Podľa skúseností Miroslava Ferianca, riaditeľa firmy Macrofer, s.r.o., Bratislava, sú najnebezpečnejšie tzv. bootovacie vírusy (napríklad JM, Alfonz alebo OneHalf), ktoré jednoznačne vedú štatistiky škôd spôsobených vírusmi.

Macrofer sa obnovovaním dát zaoberá už niekoľko rokov – minulý mesiac opravoval tisíci pevný disk. Z jeho štatistík vyplýva, že vírusy sa na záchranných zásahoch podieľajú dát 30 až 40 percentami.

Starý známy ľudský faktor má na celkovom množstve zásahov Macroferu pomerne nízky podiel (10 až 15 percent). Ide o pestrú paletu rôznych neodborných zásahov, medzi ktorými prevláda nechcené zmazanie a sformátovanie disku.

Užívateľova neznalosť práce s počítačom však môže zamotať situáciu aj pri eventuálnom riešení problémov. Nezriedka sa vyskytujú situácie, keď užívateľ ani poriadne nevie, čo so systémom vlastne urobil, prípadne sa v obavách z možného postihu zdráha poskytnúť informácie o činnosti vedúcej k havárii. M. Ferianc spomína prípady, keď užívateľ až po diagnostike, z ktorej jednoznačne vyplynula manipulácia s dátami, priznal, že prišiel kamarát a…

Pozor na opravné programy

Ak sa vyskytne problém s dátami, nejeden užívateľ siahne po niektorom z opravných programov – napríklad Microsoft ScanDisk alebo Norton DiskDoctor. Paradoxne aj takýto program môže spôsobiť stratu údajov, ktorá vyplynie z manipulácie s dátami na disku, a to aj napriek pomerne vysokej úspešnosti obnovy dát.

V prvom rade sám užívateľ musí rozumieť tomu, čo robí. V každom prípade, keď už siahne po opravnom programe, je potrebné vytvoriť tzv. Undo disk. Opravné programy vždy ponúknu vytvorenie takéhoto disku, ktorý umožňuje neúspešnú opravu vrátiť do pôvodného stavu.

V dielni Macroferu sa najčastejšie vyskytujú disky značky Western Digital. M. Ferianc však zdôrazňuje, že sú na Slovensku najrozšírenejšie, a teda ich poruchovosť v percentách by vyznela úplne inak.

Diskety sú neporovnateľne poruchovejšie ako pevné disky, aj keď sa na ne neukladajú také komplexy dát ako na disky, takže požiadavky na záchranu dát z diskiet sa objavujú zriedkavejšie. Napriek tomu sa v dielni Macroferu každý rok objaví niekoľko diskiet, spravidla s komprimovanými súbormi účtovej evidencie. Poruchy však neobchádzajú ani veľkokapacitné prenosné médiá. Nedávno mali v Macroferi napríklad jednotku Zip.

Závažnosť porúch

Podľa zložitosti opravy možno zásahy na záchrana dát hdd rozdeliť približne do troch skupín. Najjednoduchšie je to v prípade diskov, ktoré sa nikto nepokúšal opraviť a chyba je zrejmá. Takéto opravy stoja zhruba 5-tisíc Sk a v Macroferi predstavujú približne 60 percent zásahov.

Do 10-tisíc korún sa zmestí oprava údajov z disku s ľahkou poruchou, ktorý sa niekto snažil opraviť a pritom došlo k poprepisovaniu a presunu údajov v rámci disku.

Najťažšie poruchy, pri ktorých sa cena opravy dostáva nad 10-tisíc korún, sú disky s ťažkým poškodením, prípadne netypické disky alebo disky so zložitými a sofistikovanými operačnými systémami. Podiel ťažkých porúch je podľa štatistík Macroferu približne 10 percent.

Ten, kto by sa chcel zaoberať záchranou dát, stojí pred niekoľkými prekážkami: neexistuje všeobecne platný, štandardný postup, nie je dostatok odbornej literatúry a opravy si okrem detailných znalostí spôsobu ukladania údajov na disk v rôznych operačných systémoch vyžadujú najmä empirické skúsenosti. Tie sú podľa M. Ferianca najdôležitejšie.

Prevencia a náklady

Ako prevenciu, ktorá je schopná odhaliť hardvérové chyby disku, M. Ferianc odporúča radšej programy, ktoré z disku len čítajú (napríklad program CheckIt) a nemôžu naň zapisovať.

Význam zálohovania by sa nemal podceňovať, a to ani pri málo objemných dátach, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v malých firmách a obchodoch. Pre ne môže byť aj cena ľahkého zásahu vysoká.

Ak príde porucha, užívateľ si nie je istý, čo má robiť, a dáta majú naozaj veľkú cenu, nemal by robiť nič a kontaktovať odborníka. Niektorí užívatelia však radšej volia opätovné vkladanie údajov. Cenu záchranného zásahu by si mali porovnať napríklad s cenou nadčasov účtovníčky, ktorá musí do systému opätovne vložiť dáta za osem mesiacov daňového obdobia.

Martin Babiak

Trend, máj 1998

Originál: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-M%C3%A1j/zachrana-dat-z-poskodenych-diskov.html

Obnova dát z HDD v MACROFER:

Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z HDD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.