Obnova dát z HDD? Záchrana súborov je stále možná

Vyskúšajte obnovu dát v Macrofer. Stratili ste dáta na HDD, USB, RAID, NAS?

Iste viete, čo je na vašom počítači najcennejšie – prirodzene vaše údaje. Pri problémoch s počítačom môžete nahradiť relatívne jednoducho všetko s výnimkou údajov. Jedine, ak si zálohujete všetky údaje. Ale ruku na srdce, máte naozaj všetko zálohované? V nasledujúcom rozhovore si povieme o jednom z možných riešení obnovy dát.

PCR: Čo predstavuje obnova dát z HDD (poškodených pevných diskov)?

M.F.: Záchrana dát znamená to, že z pevného disku, ktorý je už bežným spôsobom nečitateľný dokážeme prečítať údaje a uložiť ich pre používateľa pre ďalšie použitie. Takto sa nám darí obnoviť až 80 percent médií, ktoré sa k nám dostanú. Na rozdiel od minulosti už nepracujeme len s pevnými diskami, dostávajú sa k nám také médiá ako sú ZIP Drive, pamäťové karty, pamäťové kľúče a pod.

PCR: Aké sú hlavné príčiny porúch pamäťových médií?

M.F.: Existuje niekoľko typov porúch. My ich delíme na hardvérové a softvérové. Z hardvérových je to napr. skrat napájacieho zdroja počítača, opotrebenie disku, fyzické chyby na médiu ale aj chyby spôsobené nesprávnou manipuláciou. Špeciálnu skupinu tvoria elektromechanické chyby (napr. poruchy motora pevného disku), živelné pohromy (požiar, blesk, povodeň) a poruchy z dôvodu nesprávnej manipulácie (napr. poliatie pevného disku kávou alebo inými kvapalinami).

Druhú veľkú skupinu tvoria softvérové poruchy. Sem radíme predovšetkým vírusy, ktoré sa zameriavajú na poškodenie dátového obsahu pevného disku. Tie napádajú napr. tabuľky rozdelenia disku, FAT, formátujú médiá a pod.

Nezanedbateľný podiel na strate údajov tvoria úmyselné zmazania údajov. Mali sme tu prípady, keď sa dokázalo, že údaje z pevného disku zmazal práve prepustený zamestnanec.

PCR: Existujú nejaké obdobia v roku, kedy sa poruchy pevného disku prejavujú častejšie? Koľko diskov sa už vo vašej firme ocitlo?

M.F.: Áno, je tu istá sezónnosť a je to dané niektorými faktormi. Hovorili sme o poruchách spôsobených vírusmi. Ja si spomínam napr. na vírus s označením Černobyl, ktorý spôsobil, že v našej kancelárie za tri dni ocitlo viac ako 80 pevných diskov. Ďalším faktorom je ročné obdobie. Pevné disky nemajú radi vysokú teplotu, a preto sa ich u nás objavuje viac cez letné horúčavy. Rovnako sú v tomto období časté aj búrky, ktoré dokážu spôsobiť nečitateľnosť pevných diskov hneď vo viacerých kanceláriách.

Ďalšie obdobia vyplývajú z náporu na používateľov. Veľmi frekventované je obdobie pred Vianocami a pred odovzdaním daňového priznania. V tejto dobe sú používatelia často vystresovaní a dopúšťajú sa omylov napr. pri kopírovaní alebo mazaní údajov.

K tej ďalšej otázke o počte diskov, sa musím pozrieť do záznamov. Od 1. januára 1995 je to do dnešného dňa 3810 diskov, pričom ich počet radikálne narastá.

PCR: Ako má používateľ postupovať, ak má problém s pevným diskom? Dá sa nejako rozpoznať, že sa blíži doba, keď bude mať s čítaním údajov problémy?

M.F: Na rozpoznanie blížiacich problémov s pevným diskom existuje niekoľko softvérových riešení. Veľmi často sa však porušený disk prejavuje napr. zvýšenou hlučnosťou, cvakaním hlavičiek a zlyhaním zapisovania alebo čítania časti údajov v jednotlivých súboroch. Ak sa niečo také stane, je najlepšie ihneď zálohovať všetky údaje, počítač vypnúť a pevný disk doručiť do opravy. Okamžité vypnutie počítača odporúčam aj vtedy, ak používateľ dodatočne zistí, že formátuje disk, z ktorého potrebuje údaje. Čím menšia plocha disku je sformátovaná, tým je väčšia šanca na obnovu údajov.

Pri bežnom používaní prirodzene odporúčam zálohovať údaje a často defragmentovať pevný disk.

PCR: Ak už používateľ zistí, že svoje údaje už na disku nevidí, čo robiť?

M.F.: No predovšetkým neodporúčam používať rôzne amatérske postupy pri oprave pevných diskov. Takto sa znižuje šanca, že údaje sa podarí obnoviť. Neinštalujete žiadne aplikácie, vrátane antivírusových riešení. Nekopírujte na disk žiadne údaje – takto by ste mohli prepísať dôležité údaje. Neskúšajte tiež prečítať disk v inom počítači – ak ide o fyzickú poruchu disku, môžete situáciu len zhoršovať.

Ak sa rozhodnete pre záchranu dát v našej firme, postačí doručiť disk na našu adresu buď osobne alebo kuriérnou službou. Nemusíte dodávať počítač, stačí len pevný disk alebo iné médium, s ktorým máte problémy. Stačí ho dobre zabaliť do antistatického vrecka, vyložiť molitanom a dať do škatule.

PCR: Akým spôsobom zabezpečujete, že sa obnovené údaje nedostanú do nepovolaných rúk?

Naše pracovisko je zabezpečené voči nepovolaným osobám a o každom disku si vedieme podrobnú evidenciu. Pri odovzdávaní obnovených súborov si nechávame kópiu týchto údajov u nás a to len pre účely reklamácie obnovených údajov. Po tom, ako dostaneme od zákazníka potvrdenie, že je všetko v poriadku, tieto dáta zmažeme. Pokiaľ má niekto vyššie nároky na zabezpečenie údajov, dokážeme zaistiť aj taký postup, že údaje u nás vôbec neostávajú.

PCR: Ako si vlastne používateľ odnesie zachránené údaje, ak je pôvodné médium už nepoužiteľné?

M.F.: No, existuje niekoľko ciest – na pevnom disku alebo na CD či DVD médiách. Menšie súbory môžeme poslať aj cez internet. Sme pripravení použiť ktorýkoľvek spôsob podľa dohody.

PCR: No a teraz to najdôležitejšie. Koľko stojí obnova dát z hdd u Vás?

M.F.: Ceny sa pohybujú od 5000 Sk do 15 000 Sk bez DPH, podľa zložitosti prípadu a požadovanej rýchlosti záchrany dát. Konkrétnu výšku ceny odhadneme potom, ako si overíme zložitosť po doručení disku.

Ďakujeme za rozhovor!

Za PC Revue sa rozprával Ondrej Macko (www.itnews.sk)

PC Revue, Jún 2003

Obnova dát z HDD v MACROFER:

Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z HDD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.