Čo robiť po strate dát?

Dôležité pravidlá pri havárii na disku

Prečítajte si pozorne nasledujúce riadky, kde je vysvetlený postup, ktorý doporučujeme dodržať z hľadiska maximálnej snahy o obnovu Vašich stratených dát a efektívneho využitia času.

 1. Vypnite počítač zo siete! Nezapínajte počítač niekoľkokrát za sebou. Závada na médiu môže byť fyzickej povahy a môže sa veľmi rýchlo zhoršovať. Dáta môžete úplne stratiť za niekoľko sekúnd.
 2. Nevyvolajte paniku okolo seba! Sadnite si a porozmýšľajte. Ako dávno ste robili záložnú kópiu?
 3. Ako cenné sú vaše dáta? Môžu byť súbory vytvorené znova a s akými nákladmi?
 4. Neotvárajte disk! Nepripájajte disk do iného počítača a podobne!
  Nikdy neotvárajte disk svojvoľne. Neodstraňujte záručné plomby a skrutky!
 5. Neinštalujte operačný systém! Nekopírujte žiadne data na disk! Každým zápisom na disk môžete prepísať pôvodné dáta.
 6. Nepoužívajte programy na automatickú obnovu dát!
  Vzhľadom na to, že tieto programy nevedia posúdiť povahu problému, dobre zvážte ich použitie. Nikdy neinštalujte tieto programy na poškodený disk!
 7. Ďalší krok