Skolaboval vám pevný disk? Nenasledujte ho! Skúste obnovu dát

Ak ste zrazu stratili dáta, nešírte okolo seba paniku. Existuje len jedna a to jediná možnosť – obnova dát.

Pracujete na svojom osobnom počítači a zrazu sa z plechovej bedne ozve akýsi škaredý zvuk. Najprv zareagujú uši, potom sa zamračia oči, čelo ozdobia vrásky a na mozog začínajú klopať hrôzostrašné myšlienky: „Hádam sa len niečo nestalo môjmu písíčku. Nie, určite nie, dúfam, že nie. Alebo žeby predsa? Hádam ma len neopustil môj hard disk, moja pamäť, moja istota?“ Stláčam prvý kláves, druhý, tretí. Do ri.. Som predsa odborník, skúsim reštart. Chvíľa osobnej nečinnosti zvyšuje stupeň nervozity a rovnako narastá viera, že to predsa len nič nebolo a že si o chvíľu na tento šokový stav ani nespomeniem. Ešte chvíľočku, ešte sekundičku a …. nič. Ďalšie slová neznesie ani papier. Tlak naďalej stúpa, čelo sa začína rosiť, myšlienky utekajú k nebesám. Ešte jeden márny pokus, mozog pracuje na plné obrátky. Čo skôr? Skrutkovač, telefón, internet? Skrutkovač nevyriešil nič, všetko je naoko v poriadku. Vyberiem disk, hladím ho, prosím, sľubujem. Opätovné zapojenie plameň nádeje takmer úplne udusilo. Skúšam telefón, mám predsa toľko známych. Výsledok je opäť nulový. Sadám si do kresla a nastupuje rozlúčka s mojimi údajmi…

Zažili ste niekedy podobnú životnú situáciu? Verím, že nie. Ja som s ňou tiež nepočítal. Preto, ak sa do podobnej šlamastiky dostanete, verte, že nie je všetkému koniec. Ja som sa cez internet dostal k bratislavskej firme Macrofer, v ktorej sa zaoberajú obnovou dát z diskov, diskiet, CD médií, JAZZ médií, ZIP médií a flash kariet do digit. fotoaparátov. Ide o zložitú a časovo náročnú prácu. Ak je poškodená riadiaca časť disku, musí sa zabezpečiť vhodný náhradný diel, aby sa mohol poškodený disk rozbehnúť a až potom sa dajú hľadať stratené údaje. Je potrebný špeciálny software na dekódovanie a usporadúvanie dát. „Hoci sú dáta z harddisku vymazané, preformátované alebo poškodené, v skutočnosti tam niekde zostanú, len k nim treba nájsť cestu,“ hovorí riaditeľ firmy Macrofer Ing. Miroslav Ferianc, ktorý firmu pred viac ako 10 rokmi založil kvôli servisu výpočt. techniky. Postupne sa hlavnou a teraz už jedinou špecializovanou činnosťou stala záchrana údajov a počet opravovaných diskov sa blíži k číslu 4000. Medzi tými „vyliečenými“ bol aj môj, za čo patrí spomínanej firme moja vďaka a obdiv a ďakovať môže vlastne aj naše zdravotníctvo, že sa jeho náklady nezvýšili o liečenie jedného psychiatrického pacienta. A všetkým užívateľom PC, ktorí sa dostanú do podobných problémov, radí firma Macrofer dodržať pri havárii disku tieto pravidlá:

1. Vypnite počítač zo siete! Nezapínajte počítač niekoľkokrát za sebou. Závada na médiu môže byť fyzickej povahy a môže sa veľmi rýchlo zhoršovať. Dáta môžete úplne stratiť za niekoľko sekúnd.

2. Nevyvolávajte paniku a radšej porozmýšľajte. Ako dávno ste robili záložnú kópiu?

3. Ako cenné sú vaše dáta? Môžu byť súbory vytvorené znova a s akými nákladmi?

4. Neotvárajte disk! Nepripájajte disk do iného počítača a pod.! Nikdy neotvárajte disk svojvoľne. Neodstraňujte záručné plomby a skrutky!

5. Neinštalujte operačný systém! Nekopírujte žiadne údaje na disk! Každým zápisom na disk môžete prepísať pôvodné dáta.

6. Nepoužívajte programy na automatickú obnovu dát! Vzhľadom na to, že tieto programy nevedia posúdiť povahu problému, dobre zvážte ich použitie. Nikdy neinštalujte tieto programy na poškodený disk!

7. Po havárii na disku nepoužívajte antivírové programy!

8. Disk starostlivo vyberte z počítača príp. zverte tento úkon firme zaoberajúcej sa servisom výpočtovej techniky.

9. Odpíšte si nasledovné údaje z disku: výrobca, model, dátum výroby, krajina pôvodu, sériové číslo disku, dodávateľ (z dodávateľskej faktúry) – tieto údaje budete potrebovať pri vyplňovaní servisného formulára. Jeho nesprávne vyplnenie spôsobuje komplikácie pri obnove a zapríčiňuje zbytočné časové straty.

10. Disk zabaľte do antistatického obalu a vložte do kartónového obalu, obložte disk z každej strany aspoň 5 cm vrstvou molitanu a pod. Potom už môžete disk osobne doniesť (zaslať poštou) do firmy a zveriť záchranu dát odborníkovi.

Kontakt:

Macrofer, Nevädzova 5, 821 05 Bratislava, tel.: +421-2-4341 1662, 4363 2207, 4828 7505, fax :+421-2-4341 1662, 4363 2207, mobil Hot line: +421-905 600 705, e-mail: všeobecné informácie, preprava, fakturácia:info@macrofer.sk, tech. informácie:ferianc@macrofer.sk.

Obnova dát z HDD v MACROFER:

Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z HDD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.