Strata dát? Dajú sa jednoducho zachrániť

Človek by nikdy nepomyslel, že číslice 0 a 1 budú zastávať raz v spoločnosti také významné postavenie. Nová informačná doba vo svojej digitálnej podobe odovzdala do rúk techniky až príliš veľa. Počítačom neraz zverujeme obrovské množstvo údajov a tým aj zodpovednosti… Dovtedy, kým sa nestane prvá chyba a dôjde k strate dát. Dovtedy, kým údaje z počítača nenapadne vírus či nenastane fyzická chyba.

Havárie operačných systémov alebo pevných diskov môžeme prirovnať k požiarom, ktoré kedysi vo veľkej miere bezohľadne likvidovali hrady a zámky, archívy a galérie, domy a v nich aj kus súkromia a vlastnej osobnosti. Z popola sa len málokedy podarilo zachrániť dôležité dokumenty, fotografie ale aj listy a rodinné pamiatky. Dnes je situácia veľmi podobná. V počítačoch máme uložené databázy, pracovné zmluvy, články, účtovníctvo, elektronickú poštu, fotografie a dokonca aj hudobné archívy. Milióny údajov, za ktorými sú dlhé hodiny práce.

Jeden rozdiel oproti požiarom, povodniam či iným katastrofám tu predsalen je. Ktorýkoľvek údaj z počítača je možné vopred zálohovať a v prípade straty veľmi jednoducho nájsť. Na internete nájdete množstvo programov, ktoré umožňujú nastaviť adresáre, cieľ ukladania záložných kópií (vrátane iného počítača na sieti) ako aj frekvenciu zálohovania. Faktom však je, že hoci na potrebu vytvárania záložných kópií sú počítačoví užívatelia upozorňovaní z každej strany, len málokto tomu prikladá dôležitosť. Poviete si: „Však mne sa to nemôže stať…“ Môže.

Nič nie je stratené

Strata údajov z pevných diskov nastáva najmä dvoma spôsobmi – vymazaním (formátovaním, prepísaním) alebo fyzickým poškodením disku (chyby riadiacej elektroniky, skraty, poškodenie média a pod.). V prvom aj druhom prípade však nemusí ísť o nenávratnú stratu. Veľké množstvo údajov stále zostane na fyzickej vrstve disku, potrebné je nájsť spôsob ako ich prečítať. Na obnovu dát existuje niekoľko programov a spôsobov, je ale dobré s nimi narábať len vtedy, ak viete čo robíte. V opačnom prípade akákoľvek ďalšia manipulácia s dátami môže situáciu len zhoršiť. Platí to aj v prípadoch, keď pri fyzickej poruche disku užívatelia niekoľkokrát reštartujú počítač v domnienke, že „nabehne“.

Azda najistejším spôsobom ako nestratiť ešte viac, je zaniesť disk k špecialistom. Šanca na obnovu stratených dát závisí od spôsobu poškodenia a zásahu. Najjednoduchšie je to v prípade diskov, ktoré sa nikto nepokúšal opraviť a chyba je zrejmá. O niečo komplikovanejšie je to pri oprave údajov z disku s ľahkou poruchou, ktorý sa niekto snažil opraviť a pritom došlo k prepisovaniu alebo presunu údajov. Najzložitejšie je to v prípade ťažkého fyzického poškodenia a u netypických diskov. Všeobecne platný a štandardný postup pritom neexistuje a opravy si okrem detailných znalostí spôsobu ukladania údajov na disk v rôznych operačných systémoch vyžadujú najmä skúsenosti. Cena takýchto zásahov sa pohybuje prevažne v rozmedzí od 5 do 15 tisíc korún.

Hoci pevné disky patria k najčastejším prípadom straty údajov, výnimkou nie sú ani diskety, ZIP mechaniky, alebo CD ROM. Novodobým fenoménom sa čoraz viac stávajú straty alebo krádeže SIM kariet z mobilných telefónov. Ak nezálohujete svoje údaje napríklad v počítači prostredníctvom infračerveného portu alebo kábla, telefónny zoznam je nadobro stratený. Tu už nepomôže ani najlepší špecialista na obnovu dát.

NAJČASTEJŠIE PRÍPADY STRATY DÁT

Vírusy – Ak bol počítač napadnutý vírusom a ten sa aktivoval. Obnova dát závisí od druhu vírusu a miery poškodenia.

Neodborný zásah užívateľa – Tento spôsob patrí medzi najčastejšie prípady poškodenia údajov a po takomto zásahu obvykle môže špecialista informácie obnoviť.

Živelné pohromy – Požiare, povodne, zemetrasenia a pod. Čo sa stane v takýchto prípadoch, azda nie je potrebné vysvetľovať…

Krádeže, vlúpania – Ak dôjde ku krádeži, tu nepomôžu už ani odborníci. Oveľa horšie je, ak sa dajú informácie zneužiť.

Poruchy počítača – Napríklad poruchy napájania. V tomto prípade je disk väčšinou nepoužiteľný, údaje sa však dajú prekopírovať na nový disk. Poškodenie môže spôsobiť aj porucha hardware alebo software.

Ing. Miroslav Ferianc, riaditeľ firmy Macrofer:

1. V akých prípadoch najčastejšie dochádza k poruche diskov? Nakoľko sú to chyby užívateľov?

2. Akým spôsobom prebieha obnova dát?

3. Ako dlho trvá proces obnovy?

4. Aké je percento úspešnosti stratených údajov a poškodených diskov?

5. Aká je priemerná životnosť pevných diskov? Dá sa nejako predchádzať fyzickým poruchám?

1. Štatisticky sú zastúpené všetky druhy porúch, HW a SW. Ľudský faktor je zastúpený pri HW poruchách: nesprávne pripojenie, skratovanie, prepólovanie napájania disku, pády diskov na zem. Pri SW poruchách: úmyselné a neúmyselné zasahy. Formátovanie, zmazanie, následné prepísanie disku inými údajmi, zámena diskov pri zrkadlení, klonovaní diskov, poškodenie a zmazanie partícii.Toto sa podiela na 30% porúch.

2. Najprv prebehne diagnostika pri ktorej sa snažíme určiť druh závady, aby sme vedeli klientovi podať informáciu ohľadne obnovy údajov. Niekedy je závada veľmi náročná a zaberie samotná diagnostika veľa času. Po vyjadrení zákazníka nasleduje obnova údajov.

3. Prioritne do 24 hod. Expresne do 48. hod. Štandartne od 3 do 10 prac. dní. Atypické zasahy veľmi náročné 10 prac dní a viac.

4. Úspešnosť závisí od druhu závady. Priemerná úspešnosť je cca 75%

5. U diskov sa uvádza faktor MTBF / stredná doba medzi poruchami /. Veľmi záleží od prevádzky disku. / teplota, vlhkosť, otrasy atď / V letných mesiacoch je zvýšená poruchovosť.

DÔLEŽITÉ PRAVIDLÁ PRI HAVÁRII NA DISKU

  1. Vypnite počítač zo siete! Nezapínajte počítač niekoľkokrát za sebou. Porucha na médiu môže byť fyzickej povahy a môže sa veľmi rýchlo zhoršovať. Dáta môžete úplne stratiť za niekoľko sekúnd.

  2. Nevyvolajte paniku okolo seba! Sadnite si a porozmýšľajte. Ako dávno ste robili záložnú kópiu?

  3. Ako cenné sú vaše dáta? Môžu byť súbory vytvorené znova a s akými nákladmi?

  4. Neotvárajte disk! Nepripájajte disk do iného počítača a podobne!
    Nikdy neotvárajte disk svojvoľne. Neodstraňujte záručné plomby a skrutky!

  5. Neinštalujte operačný systém! Nekopírujte žiadne dáta na disk!
    Každým zápisom na disk môžete prepísať pôvodné dáta.

  6. Nepoužívajte programy na automatickú obnovu dát! Vzhľadom na to, že tieto programy nevedia posúdiť povahu problému, dobre zvážte ich použitie. Nikdy neinštalujte tieto programy na poškodený disk!

Michal Feik

Slovo, Október 2003

Obnova dát z HDD v MACROFER:

Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z HDD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.