Stratili ste z počítača dáta? Nestrácajte hlavu!

Náš redakčný počítač pracoval vyše tri roky pomerne dobre a s vysokým nasadením. Počas tej doby sa nám takmer pravidelne stávalo, že sme vás chceli poinformovať o udalosti, ktorá sa stala tesne pred expedíciou do tlačiarne, alebo nám nejakí dôležití autori doručili príspevky až po uzávierke. Preto – aby ste mali Račiansky výber vo svojich poštových schránkach pokiaľ možno aktuálny a vždy včas – musel občas pracovať nielen cez týždeň, ale aj po víkendoch, niekedy aj vyše 30 hodín non-stop. Keď treba a má to zmysel, človek vydrží veľa. Nie tak stroj. Počítač zmysel vecí nechápe a tak si asi povedal „Keď môžu železničiari, prečo nie aj ja?“ a začal štrajkovať. Nevedno, či sa mu nepáčila novela zákonníka práce alebo sa niečím iným cítil byť diskriminovaný. Počas letných horúčav býval riadne teplý až horúci a vtedy občas nevládal a odmietal pracovať, tak som chodieval do práce v neskorých večerných hodinách, ba i v noci. Po namontovaní dodatočného chladenia sa práca zlepšila, tak som si myslel, že je všetko v poriadku.

Až nám to počítač jedného dňa po uplynutí záruky dodatočne spočítal. Po zapnutí „nevedel nájsť“ pevný disk a načítať operačný systém. A aby to nebolo také jednoduché – mali sme na disku archív predošlých čísel Račianskeho výberu a iné dokumenty, korešpondenciu s inzerentami a dodávateľmi technológie s ich e-mailovými adresami… a všetko sa zdalo byť stratené! Našťastie sa to stalo až po vysádzaní Račianskeho výberu a odoslaní podkladov do tlačiarne. Ináč by ste si svoje noviny v správny čas vo svojej schránke nenašli.

Nakoniec to však dobre dopadlo. Firme Macrofer sa podarilo dôležité dáta z havarovaného pevného disku zachrániť. Ďakujeme! Firma zachraňuje dáta nielen z pevných diskov počítačov, ale i z pamäťových kariet z digitálnych fotoaparátov.

Aj keď počítač môže byť „napchatý“ umelou inteligenciou, stále platí, že hlúposť je vždy o krok vpredu. Človek je tvor nepoučiteľný a návod na použitie si prečíta až vtedy, keď všetky ostatné postupy zlyhali a niekedy sa ani potom na vlastných chybách nepoučí. Tak si užívateľ niekedy dôležité dáta z počítača vymaže sám. Zvyčajne práve tie, ktoré si zabudol alebo nestačil zálohovať. Nuž si inštaluje do počítača automatický zálohovací systém. Ľudstvo stále hľadá akýsi zdroj istoty a spoľahlivosti, a keď má pocit, že nevystačí s vlastnou inteligenciou, snaží sa stvoriť umelú. Tá však – ako každé ľudské dielo – tiež nesie stopy svojich tvorcov. Errare humanum est – mýliť sa je ľudské – hovorili klasici po latinsky a nič sa na tom nemení ani v dobe počítačov. Programové vybavenie bežného počítača obsahuje asi toľko informácií, ako 800 000 strán strojopisného textu. Nie je div, že sa v ňom vyskytnú chyby a počítač potom nefunguje tak, ako by mal, lebo sa „poháda“ sám so sebou, systém zlyhá a dáta sa stratia. Predsa však niekde na pevnom disku ostávajú zapísané a často sa dajú obnoviť.

Aby ste v prípade poruchy počítača nestratili dôležité dáta či nezmarili neodbornou snahou o ich záchranu aj poslednú šancu na ich obnovenie, riaditeľ firmy Macrofer Ing. Miroslav Ferianc odporúča dodržať v prípade havárie pamäťových médií tieto pravidlá:

1. Vypnite počítač zo siete! Nezapínajte počítač niekoľkokrát za sebou. Problém môže byť fyzickej povahy a môže sa veľmi rýchlo zhoršovať. Dáta môžete úplne stratiť za niekoľko sekúnd.
2. Nevyvolajte paniku okolo seba! Sadnite si a porozmýšľajte. Ako dávno ste robili záložnú kópiu?
3. Ako cenné sú vaše dáta? Môžu byť súbory vytvorené znova a s akými nákladmi?
4. Neotvárajte disk! Nepripájejte disk do iného počítača a pod.! Nikdy neotvárajte disk svojvoľne. Neodstraňujte záručné plomby a skrutky!
5. Neinštalujte operačný systém! Nekopírujte žiadne data na disk! Každým zápisom na disk môžete prepísať pôvodné dáta.
6. Nepoužívajte programy na automatickú obnovu dát! Vzhľadom na to, že tieto programy nevedia posúdiť povahu problému, dobre zvážte ich použitie. Nikdy neinštalujte tieto programy na poškodený disk!
7. Nepoužívajte antivírové programy!
8. Disk starostlivo vyberte z počítača prípadne zverte tento úkon firme zaoberajúcej sa servisom výpočtovej techniky.
9. Odpíšte si nasledovné údaje z disku: výrobca, model, dátum výroby, krajina pôvodu, sériové číslo disku, dodávateľ (z dodávateľskej faktúry) – tieto údaje budete potrebovať pri vyplňovaní servisného formulára. Jeho nesprávne vyplnenie spôsobuje komplikácie pri obnove a zapríčiňuje zbytočné časové straty.
10. Disk zabaľte do antistatického obalu a vložte do kartónového obalu, obložte disk z každej strany aspoň 5 cm vrstvou molitanu a pod. Potom už môžete disk doniesť do firmy a zveriť záchranu dát odborníkovi.

Račiansky výber, Február 2003

Obnova dát z HDD v MACROFER:

Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z HDD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.