Data recovery Slovensko – záchrana dát

Data recovery na Slovensku? Jedine v Macrofer.

Isto poznáte ten pocit – porucha na disku a v tom najnevhodnejšom momente. Termín odovzdania práce sa blíži a zrazu nemáte nič z toho, na čom ste robili. Čo ostáva v takýchto prípadoch? Opraviť poškodené údaje niektorým z programov na kontrolu médií (ScanDisk, Norton Disk Doctor), obrátiť sa na známeho, ktorý má s opravou väčšie skúsenosti? To pomôže vtedy, keď ide o jednoduché prípady – ale ak ide o vážnejšie poruchy, potom vám može pomôcť špecializovaná firma MACROFER – data recovery Slovensko, ktorá sa na záchranu údajov z poškodených pevných diskov zameriava.

Tieto služby sú v zahraničí pomerne rozšírené, no na Slovensku ide o úplnú výnimku. Preto sme sa v snahe pomôcť zorientovať sa našim čitateľom v tejto problematike Macrofer – data recovery Slovensko navštívili a vyspovedali jeho riaditeľa, pána Miroslava Ferianca.

Pán riaditeľ, môžete nám povedať niečo z histórie vašej firmy?

Osobne sa zaoberám výpočtovou technikou (PC) od roku 1987, pričom predtým som pracoval vo firme, ktorá sa zaoberala predajom výpočtovej techniky. Tu sa predalo aj niekoľko tisíc pevných diskov a často boli s týmito zariadeniami problémy. Bol som vyčlenený na servis počítačov špeciálne na opravu pevných diskov. V roku 1994 som v rámci stáže v USA nadobudol značné skúsenosti v tejto oblasti a tak som sa na Slovensku rozhodol pôsobiť výhradne v tejto oblasti – data recovery Slovensko.

Môžete povedať s akými prípadmi sa najčastejšie stretávate?

Najčastejšie ide o disky, ktoré sú náhodne a úmyselne zmazané či mylne sformátované, prípadne majú zrušené partície. Tieto prípady predstavujú pomerne jednoduché opravy, pokiaľ sa niekto neznalý nepokúšal dáta obnoviť. Ďalej sú to mechanické a elektrické zlyhania diskov vyskytujúce sa hlavne v dôsledku zvýšeného tepla. (porucha ventilátora). Sú tu prípady poškodenia dát vírusmi, ktoré môžu spôsobiť zmazanie FAT tabuliek, i problémy s nevhodným komprimovaním diskov. Mali sme tu aj prípady požiaru a živelných pohrôm, kedy sa údaje zachraňujú veľmi ťažko. Vtedy prichádza na rad data recovery Slovensko.

Aké typy diskov sa k vám najčastejšie dostávajú?

Jednoznačne Western Digital Caviar. Neznamená to, že by boli zlé, ale sú na Slovensku najrozšírenejšie. Na druhom mieste je to Seagate a výnimočne disky Quantum. U prenosných počítačov sú to disky Toshiba.

Čo najviac zákazníci požadujú?

Najčastejšie ide o záchranu údajov z poškodených diskov, tie už väčšinou neopravujeme. Zákazník však získa späť údaje, ktoré považoval za stratené . Garantujeme tiež ocharanu proti zneužitiu údajov. To je skutočne veľmi dôležité, pretože sa tu často stertávame s dôležitými údajmi ako audity, databázy zamestnancov a pod. Pripomeniem ešte, že pracujeme aj počas voľných dní a sviatkov.

Pokiaľ k vám príde disk, s poruchou mechaniky alebo elektronikym máte náhradné súčiastky?

Na najbežnejšie disky máme náhradné súčiastky, pomocou ktorých vieme záchrániť údaje zákazníka.

Je jedno v akom operačnom systéme disk pracoval?

Nie celkom. Na Slovensku je najrozšírenejší opračný systém Windows 95 a MS DOS 6.xy.
Tieto sú z hľadiska záchrany údajov totožné a je s nimi najmenej problémov. Výnimočne prichádzajú disky, ktoré pacovali v prostredí OS/2, Windows NT a Novell. Asi najväčšie problémy sú zo záchranou z prosredia Novell, keďže ide o pomerne sofistkovaný systém.

Mohli by ste priblížiť, čo stojí záchrana údajov vo vašej firme?

Zásahy sú rozdelené do troch kategórií: ľahké s cenou do 5000 Sk stredné od 5 do 10 tisíc a ťažké nad 10 tisíc Sk. Ceny sú ovplyvnené dobou požadovanej rýchlosti obnovenia údajov.
Ľahké poruchy sú napr. také, kedy ide o disk, ktorý ešte nikto neopravoval a závada nevyžaduje hlbšie skúmanie. Stredné poruchy predstavujú disk s ľahkou poruchou, ktoré už niekto neúspešne opravoval. Ťažké poruchy sú atypické prípady málo sa vyskytujúcich diskov, ďalej prípady málo sa vyskytujúcich diskov, ktoré už poputovali niekoľko firiem a tiež operačné systémy, ako je Novell. Ceny za ťažké poruchy zahrňujú i také prípady , keď zákázník požaduje expresné vybavenie opravy.

Mohli by ste priblížiť percentuálne zastúpenie porúch?

Za tento rok bolo asi 10% prípadov diskov s ťažkými poruchami, okolo 30% porúch predstavovali stredné prípady, 60% bolo ľahkých porúch.

Vaša firma sídli v Bratislave. Viete pomôcť aj zákazníkom z iných miest na Slovensku – data recovery Slovensko?

Pôsobíme celoslovensky – data recovery Slovensko. Spolupracujeme s mnohými firmami napr. Na východnom Slovensku. Títo zákazníci majú možnosť použiť služby prepravných společností a postačuje, keď k disku pripoja popis závady.

Chip plus, September 1997