Obnova dát v Trnave

Obnovu dát pre zákazníkov v Trnave vykonávame už niekoľko rokov. Centrálnym laboratóriom disponuje firma MACROFER len v Bratislave. Pevný disk je preto potrebné doručiť na Nevädzovú 5 v Bratislave. Na záchranu dát z HDD sú potrebné nielen teoretické znalosti, ale aj skúsenosti. Firma MACROFER sa už dlho špecializuje na obnovu dát a ponúka riešenie na stratu dát za férovú cenu.

Naša úspešnosť sa pohybuje okolo 90 percent. Pri práci dodržujeme všetky bezpečnostné štandardy a normy.

Firma Macrofer sa zaoberá záchranou a obnovou dát z poškodených harddiskov, USB kľúčov, pamäťových kariet, NAS úložísk. Pre korporátny sektor poskytujeme aj službu záchrana dát z RAID polí – serverov. Za viac ako 20 rokov, počas ktorých sme úspešne zachránili viac ako 12 000 dátových nosičov sme si vybudovali stabilnú pozíciu v oblasti data recovery. Za našu firmu hovoria stovky pozitívnych referencií od medzinárodných spoločností, bánk, poisťovní, štátnych inštitúcií ale aj od privátnych klientov, ktorí sa nám nebáli zveriť ich poškodené média. Záchrana dát je vykonávaná tímom odborníkov výhradne v špecializovanom laboratóriu v Bratislave, 24 hodín denne.

Ako jediný na Slovensku sme nafilmovali v spolupráci so Slovenskou televíziou (STV) seriál o záchrane dát z pevných diskov, spolupracujeme s magazínmi PC REVUE, PC SPACE, itnews.sk, INFOWARE a publikujeme články o data recovery. Pravidelne sa zapájame do konferencií o IT bezpečnosti. Vďaka neustálemu výskumu, know-how a našim znalostiam je veľká šanca, že Vaše dáta budú späť obnovené. Neskromne sa radíme k lídrom na slovenskom trhu v oblasti data recovery – záchrana dát.

Na záchranu dát existuje vo väčšine prípadov iba jeden pokus, preto veľmi dobre zvážte hodnotu vašich údajov. Po predchádzajúcej manipulácii s poškodeným HDD/médiom inou firmou, prípadne osobou je šanca úspešnej záchrany dát niekoľkonásobne nižšia, dokonca niekedy nulová.

Záchrana dát z týchto pamäťových médií:

Obnova dát v Trnavskom kraji aj v týchto mestách:

Cena obnovy dát

Záchrana dát z HDD
logické poškodenie (poškodenie súborového systému; zmazané dáta; sformátovaný disk) od 50€
hardvérové poškodenie (poškodený povrch/servisná oblasť/elektronika/čítacie hlavy) od 150€
Záchrana dát z USB
logické poškodenie (poškodenie súborového systému; zmazané dáta; sformátovaný kľúč) od 30€
hardvérové poškodenie (skratovaný/mechanicky poškodený USB kľúč; nefunkčný kontrolér) od 100€
Záchrana dát z pamäťovej karty
logické poškodenie (poškodenie súborového systému; zmazané dáta; sformátovaná karta) od 30€
hardvérové poškodenie (skratovaná/mechanicky poškodená karta; nefunkčný kontrolér) od 100€