Záchrana dát z HDD – obnova dát z pevného disku

Záchrana dát z disku je možná aj po strate dát. Existuje dokonca 100%-ná šanca obnovenia dát.

Špecialisti v oblasti záchrana dát (data recovery) dokážu s vysokým percentom úspešnosti vrátiť veci do pôvodného stavu.

Veľa užívateľov osobného počítača už zažilo pocit hraničiaci so zúfalstvom, keď porucha pevného disku prišla v ten najnevhodnejší okamih.
Poruchy pevných diskov sú omnoho vážnejšie ako situácie, keď sa z diskety nedá prečítať riadne uložený súbor. Na to si už každý zvykol a vytvára si záložné súbory, prípadne nosí pre istotu diskety dve. Na pevnom disku počítača sú zvyčajne uložené životne dôležité údaje v neporovnateľne väčšom množstve a máloktorý bežný užívateľ má k dispozícii prostriedky na zálohovanie pevného disku.
Našťastie ani v situácii, ktorá laikovi môže pripadať beznádejná, nie je všetko stratené.

Múdry sa poučí na cudzích chybách

Najčastejšou príčinou porúch sú hardvérové chyby diskov, či už chyby riadiacej elektroniky alebo poškodenie samého média. Ďalší nebezpečný faktor sú počítačové vírusy. Podľa skúseností Miroslava Ferianca, riaditeľa Macrofer, s.r.o., Bratislava, sú najnebezpečnejšie tzv. bootovacie vírusy (napr. J&M, Alfonz alebo OneHalf), ktoré jednoznačne vedú štatistiky škôd spôsobených vírusmi.
Macrofer sa záchrana dát z hdd zaoberá už niekoľko rokov – minulý mesiac opravoval tisíci pevný disk. Z jeho štatistík vyplýva, že vírusy sa na záchranných zásahoch podieľajú dát 30 až 40 percentami.
Starý známy ľudský faktor má na celkovom množstve zásahov Macroferu pomerne nízky podiel (10 až 15 percent). Ide o pestrú paletu rôznych neodborných zásahov, medzi ktorými prevláda nechcené zmazanie a sformátovanie disku. Záchrana dát z hdd vtedy hrá dôležitú úlohu.
Užívateľova neznalosť práce s počítačom však môže zamotať situáciu aj pri eventuálnom riešení problémov. Nezriedka sa vyskytujú situácie, keď užívateľ ani poriadne nevie, čo so systémom vlastne urobil, prípadne sa v obavách z možného postihu zdráha poskytnúť informácie o činnosti vedúcej k havárii. M. Ferianc spomína prípady, keď užívateľ až po diagnostike, z ktorej jednoznačne vyplynula manipulácia s dátami, priznal, že prišiel kamarát a … Záchrana dát z pevného disku je v takomto prípade nutná.

Pozor na opravné programy

Ak sa vyskytne problém s dátami, nejeden užívateľ siahne po niektorom z opravných programov – napríklad Microsoft ScanDisk alebo Norton Doctor. Paradoxne aj takýto program môže spôsobiť stratu údajov, ktorá vyplynie z manipulácie s dátami na disku, a to aj napriek pomerne vysokej úspešnosti záchrana dát z hdd.
V prvom rade sám úžívateľ musí rozumieť tomu čo robí. V každom prípade, keď už siahne po opravnom programe, je potrebné vytvoriť tzv. Undo disk. Opravné programy vždy ponúknu vytvorenie takého disku, ktorý umožňuje neúspešnú opravu vrátiť do pôvodného stavu.
V dielni Macroferu sa najčastejšie vyskytujú disky značky Western Digital. M. Ferianc však zdôrazňuje, že sú na Slovensku najrozšírenejšie, a teda ich poruchovosť v percentách by vyznela úplne inak.
Diskety sú neporovateľne poruchovejšie ako pevne disky, aj keď sa na neukladajú také komplexy dát ako na disky, takže požiadavky na záchrana dát z diskiet sa objavujú zriedkavejšie. Napriek tomu sa v dielni Macroferu každý rok objaví niekoľko diskiet, spravidla s komprimovanými súbormi účtovej evidencie. Poruchy však neobchádzajú ani veľkokapacitné prenosné média. Nedávno mali v Macroferi napríklad jenotku Zip.

Závažnosť porúch

Podľa zložitosti opravy možno zásahy na záchrana dát z hdd rozdeliť približne do troch skupín. Najjednoduchšie je to v prípade diskov, ktoré sa nikto nepokúšal opraviť a chyba je zrejmá. Takéto opravy stoja zhruba 5-tisíc Sk a v Macroferi predstavujú približne 60 percent zásahov.
Do 10-tisíc korún sa zmestí oprava údajov z disku s ľahkou poruchou, ktorý sa niekto snažil opraviť a pritom došlo k prepisovaniu a presunu údajov na disku.
Najťažšie poruchy pri ktorých sa cena opravy dostáva nad 10-tisíc korún, sú disky s ťažkým poškodením, prípadne netypické disky alebo disky so zložitými prekážkami : neexistuje všeobecne platný, štandartný postup, nie je dostatok odbornej literatúry a opravy si okrem detailných znalostí spôsobu ukladania údajov na disk v rôznych operačných systémoch vyžadujú najmä empirické skúsenosti. Tie sú podľa M. Ferianca najdôležitejšie.

Prevencia a náklady – koľko môže stáť obnova dát z hdd?

Ako prevenciu, ktorá je schopná odhaliť hardvérové chyby disku, M. Ferianc odporúča radšej programy, ktoré z disku len čítajú (napríklad program Checklt) a nemôžu naň zapisovať.
Význam zálohovania by sa nemal podceňovať, a to ani pri málo objemných dátach, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v malých firmách a obchodoch. Pre ne môže byť aj cena ľahkého zásahu vysoká.
Ak príde porucha, užívateľ si nie je istý, čo má robiť, a dáta majú naozaj veľkú cenu, nemal by robiť nič a kontaktovať odborníka. Niektorí užívatelia však radšej volia opätovné vkladanie údajov. Cenu záchranného zásahu by si mali porovnať napríklad s cenou nadčasov účtovníčky, ktorá musí do systému opätovne vloží dáta za osem mesiacov daňového obdobia.