Záchrana dát – čo robiť, keď sa stratia dáta

Záchrana dát pripomína čiernu skrinku

Ako sa zachovať pri návšteve servisu? Čo všetko vám opravia? Dajú sa získať spať stratené dáta?
Užívatelia sa môžu pri poruchách stretnúť aj s rizikom straty neraz cenných údajov, ktoré môžu výrazne prevyšovať náklady vložené do kúpy samotných zariadení. Porucha pevného disku väčšinou prichádza v najmenej vhodný okamih, keď dáta najviac potrebujeme.

Napriek tomu, že pevný disk v počítači „odmieta spolupracovať“, šanca na záchranu aspoň časti údajov ešte existuje. K dispozícii sú totiž špecializované servisy, ktoré dokážu takpovediac vydolovať z disku celé fragmenty údajov. Jedna z podobných firiem ponúkajúcich služby obnovy údajov je aj Macrofer.

Nesmieme však zabudnúť, že záchrana dát nebude lacná záležitosť, počíta sa do tisícok korún. Úspešnosť záchrany tiež pochopiteľne nie je stopercentná. Stojí to za pokus?

Správna odpoveď na otázku sa hľadá len veľmi ťažko. Závisí od cennosti dát. Priemerná úspešnosť záchrany dát aspoň časti, ale aj cenných dát je relatívne vysoká – pohybuje sa okolo 75 percent. Ak ide o softvérové logické chyby alebo elektrické problémy, úspešnosť je vždy vyššia ako pri mechanických chybách, to znamená pri poškodení média.

„Do jedného až dvoch dní vieme pri 80 percentách pevných diskov určiť, či bude záchrana dát možná, alebo nie. Je na zákazníkovi, či o obnovu požiada, alebo nie,“ vysvetľuje Miroslav Ferianc z firmy Macrofer. „Mali sme aj veľa prípadov, keď sa zákazník po diagnostike (najmä pre cenu) rozhodol záporne.“ Celkovo už opravovali 4 300 diskov.

Hitom sú pamäťové karty

Dáta sa však nemusia obnovovať len z pevných diskov. Takisto existujú metódy na získavanie dát z diskiet, CD, JAZZ, ZIP mechaník alebo pamäťových flash kariet. „Pri disketách prevládajú požiadavky na obnovu dát, ako sú komprimované súbory s účtovníctvom.“ Úspešnosť je opäť závislá od mnohých faktorov., priemerne sa pohybuje nad 50 percent.

Kým diskety či ZIP mechaniky sú na ústupe, do popredia sa dostávajú práve flash karty. Dôvodom je rýchla expanzia nástup zariadení typu digitálne fotoaparáty. Aj tu sa však musia servisné firmy boriť nemalými problémami.

„Problém je s kompatibilitou, na trhu existuje veľa druhov nespolupracujúcich flash kariet. Záchrana dát sa dá niekedy prirovnať k čiernej skrinke. Nikdy nevieme, čo je vnútri., každý prípad je špecifický,“ dodáva Ferianc (www.macrofer.sk)

Martin Kováč

Obnova dát z HDD v MACROFER:

Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z HDD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.