Záchrana údajov z disku, čo robiť?

Záchrana údajov z pevného disku? Áno, je to možné.

Náš prvý rozhovor s riaditeľom firmy Macrofer pánom Miroslavom Feriancom (M. F.) v Chip plus 9/97 vzbudil pomerne veľký záujem, a preto v ňom v nasledovnom článku pokračujeme. Ako vyplynulo z popisovaného článku, firma Macrofer sa špecializuje na záchrana údajov z disku. V tomto rozhovore sa budeme viac orientovať na konkrétne rady, ako postupovať v prípade poruchy diskov.

Chip plus : Pán Ferianc, k akým zmenám došlo v oblasti záchrany údajov od nášho posledného rozhovoru ?

M. F. : Predovšetkým nastupujú na trh operačné systémy s 32-bitovou FAT tabuľkou, ktorú prináša napr. operačný systém Windows 95 OSR 2. Táto štruktúra je oveľa viac odolná voči poškodeniu a následnej strate údajov, na druhej strane sa však v prípade výskytu problémov chyby opravujú veľmi ťažko. Zdrojmi takýchto problémov môžu byť napr. počítačové vírusy, ktoré napádajú FAT tabuľku a ničia tak údaje. Ak sa na takto napadnutý operačný systém aplikuje nesprávnym spôsobom niektorý s programov typu Norton Disk Doctor, potom potom môžu následne zmeny viesť k veľkým škodám. V súčasnosti však už máme dostatočne veľa skúseností aj s týmto systémom a vieme zabezpečiť záchranu údajov aj v takomto prípade.

Chip plus : Čo znamená nesprávnym spôsobom aplikovaný program popisovaného typu ?

M. F. : Predovšetkým ide o zásahy realizované bez tvorby záložnej diskety, resp. keď si užívatelia nedostatočne overia, že táto disketa je úplne bezchybná. Pomocou tejto diskety je možné vrátiť sa do stavu  pred nesprávnym zásahom a podstatne zlacniť proces záchrany údajov. Pokiaľ takáto disketa neexistuje a program takéhoto typu vykoná zásah, ktorý podstatným spôsobom zmení štruktúry FAT, potom je možné zachraňovať údaje len na fyzickej úrovni a to je dosť pracné.

Chip plus : Aké je percentuálne zastúpenie operačných systémov, ktoré do vašej firmy prichádzajú ?

M. F. : Za celý rok 1997 prešlo cez firemnú ˝diskovú databázu˝asi 350 diskov. Väčšina našich zásahov smerovala na obnovu údajov (75%), zvyšok tvorila oprava pokazených diskov.
V minulom roku bol u nás najčastejšie ˝zastúpený˝operačný systém Windows 95 (asi 62¨), ďalej je to niektorá s verzií systému MS DOS (asi 26% a podiel tohto systému stále klesá), Windows NT (5%), Novell NetWare (5%), UNIX (1%) a OS2 (1%).

Chip plus : Môžete popísať najčastejšie problémy, ktoré sa vyskytujú na pevných diskoch ?

M. F. : V zásade ide o chyby hardvérové a softvérové. Hardvérové chyby v drvivej väčšine reprezentujú chyby mechanicke, napr. hlavička sa oprie o povrch platne a zničí tu uložené údaje. Pri riešení takýchto problémov disky rozoberáme, zistíme povahu problému a tento potom vyriešime, ak je to možné. Disk už nie je možné ďalej používať, avšak zákazníkovi odovzdáme zachránené údaje. Hardvérové chyby v riadiacej elekronike sú menej časté, obyčajne je možné použiť náhradnú elektroniku na dobu záchrany údajov. Dnes už máme k dispozícii solídnu databázu náhradných dielov na najčastejšie používané typy diskov ako aj na v súčasnosti už nepredávané typy diskov.
V poslednej dobe nastupujú softvérové problémy spôsobené vírusmi alebo neodborným zásahom do rizikových štruktúr disku.

Chip plus : Čo by ste odporučili našim čitateľom, aby si zaručili maximálnu úroveň zaistenia bezpečnosti údajov na pevnom disku?

M. F. : Veľmi zákerné sú mechanické problémy, ktoré sme už popisovali v súvislosti s fyzickým kontaktom čítacej hlavičky s povrchom platne disku. To sa obyčajne prejavuje pískaním, alebo inými zvláštnymi zvukmi (napr. klepotavý zvuk). V tomto prípade platí zásada ďalej neprevádzkovať tento disk a ihneď ho odovzdať na záchranu údajov. Niekedy však už býva neskoro. Ďalšia zásada je nerealizovať žiadne zásahy do systémovej štruktúry disku, o ktorých užívateľ nie je 100% presvedčený, že sú nevyhnutné. Pokiaľ vznikne nejaký problém pri čítaní z pevného disku, potom treba používať také programy ako ScanDisc alebo už spomínaný Norton Disk Doctor skutočne veľmi uvážlivo, lepšie je už v tejto chvíli zveriť disk odbornej firme. Pokiaľ ide o údaje, ktoré nie sú rizikové, potom je možné takéto programy použiť, vždy však treba zachytiť stavy opravy na disketu. Ak ide o citlivé údaje, odporúčam vyššie spomínané programy vôbec nepoužívať a nechať disk špecialistovi na záchranu  údajov.
V žiadnom prípade neodporúčame zmeny vo FAT tabuľke, pretože to je prípad, ktorý sa veľmi ťažko opravuje. Naproti tomu zachrániť údaje z preformátovaného disku nie je väčší problém. Tiež neodporúčame používať na zapojenie viacerých diskov systém Master-Slave, pretože to nie je veľmi bezpečné.

Chip plus : Ktoré údaje požadujete od zákazníkov pri špecifikácii problémov ?

M. F. : Predovšetkým ide o operačný systém, jeho verziu a formát dát, typ disku, ďalej čísla uvedené na etikete disku (najmä tzv. CCC číslo) a tiež krajinu, v ktorej bol disk vyrobený. Potom sú to detailné informácie o tom, ako k problémom došlo a hlavne čo všetko sa s tým diskom vykonalo. Pripravujeme firemnú stránku (www. macrofer.sk), na ktorej bude možné získať všetky informácie, ktoré budeme od našich zákazníkov požadovať. Pre zákazníkov, ktorí nemajú prístup na internet je pripravený vstupný „dotazník“.

CHIP plus

Obnova dát z HDD v MACROFER:

Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z HDD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.