Záchrana údajov z HDD

Záchrana dôležitých dát z HDD je možná v takmer každom prípade.

Pevný disk počítača ukrýva neraz „životne“ dôležité dáta a pritom mu venujeme veľmi málo pozornosti. Predstavte si, že by ste zrazu prišli o všetky dáta na svojom disku. Hrozivá predstava, lenže vôbec nie je nereálna. Riziko je tu  aurčitenie je malé. Ako by sme sa mali starať osvoje disky? Čo robiť vprípade havárie? Aké sú najčastejšie poruchy aako im predchádzať? Na tieto otázky sme sa pokúšali nájsť odpoveď s jedným z najpovolanejších odborníkov unás, s pánom Miroslavom Feriancom zo spoločnosti Macrofer, ktorý sa už roky zaoberá záchranou dát z diskov.

To čo zaujíma asi najviac čitateľov je otázka, ktorý disk je najbezpečnejší. Dá sa povedať ktorá značka je dlhodobo najspoľahlivejšia?

Neexistuje jednoznačná odpoveď ktorá značka je lepšia. Vždy to závisí od konkrétneho modelu. Vminulosti sa objavovali „poruchové“ modely, no dnes je situácia dosť vyrovnaná. Dnes však máme oveľa viac práce ako vminulosti.

Ako si to vysvetľujete?

Disky sa otáčajú rýchlejšie, záznam je hustejší a používame ich viac. Za veľmi vážny problém považujem aj dnešné zdroje počítačov.

Myslíte tým, že lacnejší zdroj môže poškodiť pevný disk?

Určite, pretože ATX zdroje sú prakticky neustále pod prúdom. Mnohí sú prekvapení pretože keď vypínali počítač disk fungoval. Lenže pri štarte môže zdroj spôsobiť nárazový elektrický šok, ktorý poškodí elektroniku disku. Problémy dokážu spôsobiť aj živelné pohromy ako sú úder blesku do elektrického vedenia, búrky či povodne.

Stretli ste sa už s „potopeným“ diskom?

Áno, naposledy pred pár týždňami. Jeden náš zákazník odchádzal od účtovníka so spracovaným daňovým priznaním vnotebooku, keď sa mu zdôvodu skratu vznietilo auto. Doslova na poslednú chvíľu sa mu podarilo vyskočiť. Auto zhorelo, privolaní požiarnici ho dôkladne uhasili hasiacou látkou ana druhý deň nám priniesol celý zúfalý obhorený premočený notebook. Údaje z disku sme zachránili akompletne zrekonštruovali jeho cenné dáta.

Z hľadiska mechanického opotrebovania predstavuje defragmentácia menší problém, ale pomáha zvýšiť výkon disku. Ako často je vhodné defragmentovať disk?

Podľa potreby, podľa toho ako často aaké dáta sa naň zapisujú. Defragmentácia predstavuje veľké riziko, pretože ak počas nej dôjde kspadnutiu či zamrznutiu systému, môže sa poškodiť práve spracúvaný súbor. Na druhej strane sa pri nej kontroluje stav disku, čím môžete predísť nečakaným kolapsom azároveň nám pomôže pri prípadnej havárii. Defragmentované dáta sa ľahšie rekonštruujú.

A čo vírusy?

Objavujú sa neustále, ale v poslednom čase je akosi menej infikovaných diskov. Keď sa pred rokmi objavil vírus Černobyľ, mali sme tu denne desiatky diskov. Ľudia sa asi už poučili achránia svoje dáta antivírusmi. Častejšie sa stretávame schybami používateľov, alebo so „sabotážou“ zo strany zamestnancov.

Čo podľa vás spôsobuje najčastejšie problémy?

Pôvodcom väčšiny problémov je teplo. Disky sa prehrievajú, trpí tým elektronika atakéto chyby môžu spôsobiť neskôr aj mechanické závady. Dôležité je správne adostatočné chladenie diskov. Počas letných horúčav  počet servisných zásahov každý rok rastie.

Vráťme sa k obnove dát. Obracajú sa na vás ľudia aj sinými pamäťovými médiami?

Áno, obracajú sa na nás klienti spoškodenými disketami, CD/DVD diskami, pamäťovými kartami zfotoaparátov anedávno sme tu mali dokonca aj USB flash disk ,ktorý bol nefunkčný. Problém spôsobil studený spoj. Naša úspešnosť je aj vtýchto prípadoch dosť vysoká, hoci je to aj pre nás dosť neprebádaná pôda.

Často zachraňujete digitálne fotografie?

Dosť často. Digitálne fotoaparáty sa dnes totiž nepoužívajú len na zachytávanie osobných obrázkov zo života, ale sa stali nevyhnutným pracovným nástrojom vrôznych profesiách Vstavebníctve – dokumentovanie rozostavaných objektov, dopravné nehody, medicína… Zachraňovali sme však už aj fotografie postupu „rozoberania“ veľkého stroja ktorý sa prevážal zjednej továrne do druhej. Podľa nich ho potom chceli rýchlejšie zložiť na novom mieste. Odporúčame nepoužívať systémový dátum pri digitálnych fotoaparátoch, ale nastaviť vždy reálny čas. Ak náhodou dôjde ku kolízii disku, ľahšie sa nám obnovujú takéto dáta.

Ak narazíme na problémy s diskom ako postupovať ďalej?

V prvom rade je nutné zistiť závadu. Stretli sme sa už sproblémom že zmizol systémový disk apritom stačilo vybrať zFDD mechaniky zabudnutú disketu. Počítač sa snažil načítať systém znej. Ak ide oelektronickú závadu treba počítač okamžite odpojiť od el. siete. Skrat sa totiž môže šíriť aj ďalej dovnútra aspôsobiť ešte viac škody. Ak budete disk skúšať vdruhom PC môžete poškodiť aj ďalší disk, preto pozor aby ste „nezničili“ cenné dáta aj tam.

Ako postupujete v takomto prípade u vás?

Problematické disky nepripájame ihneď k počítaču. Máme k dispozícii špeciálny tester, ktorý dokáže zistiť či ide o chybu disku alebo o chybu počítača.

A kde býva problém keď disk „klepe“?

V takomto prípade je veľmi komplikované identifikovať závadu. Chyby sa totiž často kombinujú a na disku môže byť viacero závad. Odporúčame takýto disk odpojiť a nepoužívať, nakoľko sa môže ľahko odtrhnúť hlava disku atá môže fyzicky vážne poškodiť záznamové médium.

Aká je úspešnosť záchrany údajov?

Je to asi 80 %. Stretávame sa často srovnakými (cyklicky sa opakujúcimi) závadami, pre ktoré už máme vytvorenú metodiku rekonštrukcie dát. Pre nové prípady si však musíme vytvoriť  nový pracovný postup aurobiť vlastný výskum. Sú však prípady kedy sme aj my bezradní anedokážeme obnoviť všetky dáta.

Koľko trvá záchrana údajov z HDD?

Závisí to od spôsobu poškodenia disku. Keď však ide onovú neznámu závadu kde musíme robiť vlastný výskum, môže to byť aj niekoľko desiatok hodín. Niekedy musíme pri záchrane jedného súboru doslova manuálne prehľadať disk sektor po sektore apokúšame sa hľadať kľúčové slovíčka zo súboru.

A čo šifrované disky? Dokážete zachrániť dáta aj z nich?

Kódované veci majú obvykle svoj význam. Šifrované súbory obvykle majú vysoký stupeň utajenia anemali by sa knemu dostávať cudzie osoby. Ľudia však často zabúdajú heslá a preto sa stretávame aj s nimi. Všetkým klientom samozrejme garantujeme 100% diskrétnosť aak je to potrebné, môžeme to garantovať aj písomnou zmluvou. Všetka dáta unás zdôvodov bezpečnosti zálohujeme cca 1 týždeň. Je totiž veľmi nepríjemné keď klient cestou od nás opätovne príde opracne zachránené dáta. Po týždni ich bezpečne zmažeme.

Koľko zaplatí zákazník za záchranu údajov z HDD?

Obvyklá cena sa pohybuje v rozpätí 5 až 15000 korún plus  DPH. V prípade súkromných osôb ako sú študenti či dôchodcovia zo sumy obvykle výrazne zľavíme. Každému záujemcovi vieme dopredu urobiť predbežnú analýzu sprípadným odhadom ceny. Cena sa odvíja od samotnej závady. Samozrejme keď nebudeme úspešní, zákazník nič neplatí.

Kto tvorí vašu klientelu?

Najčastejšie sú to IT administrátori, čo majú isté skúsenosti so servisom počítačov, ale nezriedka nás navštevujú aj koncoví zákazníci. Ak niekto príde o účtovníctvo, výsledky dlhodobých meraní, právne zmluvy, firemnú korešpodenciu, diplomovú prácu, alebo rodinné video či fotografie sú to pre neho veľmi cenné dáta.

Čo by ste na záver odporúčali našim čitateľom?

Zálohujte čo najčastejšie svoje dáta, najlepšie na iný disk (prípadne CD/DVD médium) ana iný počítač. Prípadný skrat totiž môže poškodiť viacero diskov v počítači. Používajte kvalitnejšie zdroje, pravidelne čistite počítač od prachu a nepodceňujte chladenie počítačov a pevných diskov. Predĺžite tým ich životnosť aznížite riziko prípadného poškodenia.

Za PC_Space sa zhováral Juraj Redeky

PC SPACE 6/2005

Obnova dát z HDD v MACROFER:

Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z HDD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku