Záchrana údajov z poškodených diskov

Strata údajov z disku môže spôsobiť naozaj veľké problémy. Je tu našťastie možnosť záchrany dát.

Pevné disky neraz dokážu pripraviť horúce chvíľky. Veď strata údajov je niekedy taká kritická, že môže viesť ku krachu firmy. Preto sme oslovili firmu MACROFER, ktorá sa zaoberá záchranou údajov z pevných diskov a položili jej predstaviteľovi, Ing. Feriancovi, niekoľko otázok.

1. PCR: Akú najväčšiu chybu robia zákazníci pri strate údajov na pevnom disku?

Najväčšia chyba je tá, že používatelia PC – zákazníci – nechcú „strácať“ čas potrebný na obnovu dát v špecializovanej firme a uskutočňujú obnovu dát samostatne.Často robia unáhlené kroky bez akéhokoľvek diagnostikovania.Tieto riskantné kroky sa im často nevyplatia,lebo situácia sa po ich zásahoch väčšinou len skomplikuje.Zvyčajne aj tak musia vyhľadať firmu špecializujúcu sa na obnovu dát z havarovaných diskov /data recovery service/. Najhoršie na tom všetkom je to, že často ani neuvedú pravdivé fakty /im známe skutočnosti/, ktoré nastali, a tým si ešte viac skomplikujú celú situáciu.

2.PCR: Ako by mali teda postupovať v prípade, že sa im práve na pevnom disku stratili údaje?

Odpoveď na túto otázku by som začal rozdelením porúch diskov do kategórií:

2.1 POŠKODENIE ÚDAJOV NA DISKU

Do tejto kategórie patria havárie najťažšie obnoviteľných údajov. Poškodenie dát na disku zahŕňa straty údajov spôsobené počítačovými vírusmi / napr. veľmi poškodené a úplne zmazané FAT tabuľky rozloženia súborov, chyby vzniknuté na komprimovaných diskoch a súboroch atď./.

2.2 MECHANICKÉ A ELEKTRICKÉ ZLYHANIE DISKU

Táto kategória je tiež veľmi špecifická a málokto z používateľov vie presne definovať typ poruchy. Najprv je potrebné vyriešiť mechanický, alebo elektrický problém, potom začať s obnovou údajov na disku. Najväčšie problémy nastávajú pri dlhodobom kontakte hlavičky s médiom. Častým zdrojom týchto porúch je zvýšená teplota disku v počítači a v miestnosti.

2.3 NÁHODNÉ A ÚMYSELNÉ ZMAZANIE, PREFORMÁTOVANIE DISKOV, ĽUDSKÁ NEOPATRNOSŤ, ŽIVELNÉ POHROMY ATĎ.

Táto kategória porúch sa vyskytuje dosť často v spojení s inými poruchami. Neraz sa možno stretnúť s nenávratnou stratou údajov na disku kvôli tomu, že sa použila nevhodná a nie bezpečná metóda na obnovu údajov.

Zákazník sa môže rozhodnúť pre alternatívy:
A / vlastný experiment alebo
B / špecializovaná firma

A / vlastný experiment odporúčam len skúseným používateľom, prípadne po telefonickej konzultácii
B / špecializovaná firma na obnovu údajov – data recovery service.

Špecialisti zaoberajúci sa obnovou dát sa líšia šikovnosťou , zručnosťou technikov použitým softwarom a vybavením. Pri určovaní ich profesionálnej kvality im položte niekoľko otázok:

  1. Aká je úspešnosť /v % / pri obnove údajov na type vášho disku?

  2. Pracujete samostatne, alebo posielate disky do iného servisu?

  3. Ako rýchlo budú údaje obnovené?

  4. Budú dáta dôverne chránené a je zaručená stopercentná diskrétnosť pri obnove?

  5. Ako dlho sa profesionálne venujete obnove dát?

  6. Môžete poskytnúť referencie o vašich servisných zásahoch?

Na základe uvedených otázok a následných odpovedí sa môžete rozhodnúť, či využiť služby daného servisu.

3. PCR: Možno zachrániť údaje aj z fyzicky poškodených diskov, prípadne diskiet? Aká je úspešnosť?

Disky s fyzicky poškodeným médiom je možné zreštaurovať len čiastočne a oblasti s odbrúsenou časťou sú v našich podmienkach neobnoviteľné. Všetko závisí od lokality a miery poškodenia disku.

4. PCR: Dá sa označiť kapacita disku ako jeden z faktorov poruchovosti?

Napríklad väčšie pevné disky sa kazia oveľa častejšie, ako kapacity v rozsahu 200-900MB. Kapacitu diskov nemožno doslovne označiť ako faktor poruchovosti. Menšie disky, t.j. s kapacitou 200 – 900 MB,sa síce kazia častejšie, ale sú v používaní dlhší čas / vaňová krivka porúch/.

5. PCR: Je známe, že pevné disky „odchádzajú „ väčšinou pri štarte počítača, keď sa „ oživuje „ elektronika. Môže mať takýto vplyv aj režim úspory energie, ktorý v niektorých prípadocj veľmi často „uspáva“ a „prebúdza“ pevný disk počas bežnej, každodennej práce?

Pevné disky „odchádzajú“ :

  1. väčšinou pri zapnutí počítača napr. ráno, v napäťových špičkách, v búrke atď.

  2. pri zmenách vonkajšej pracovnej teploty – v zimnom období notebooky, prenosné disky atď.

  3. pri nadmernom zvýšení vonkajšej pracovnej teploty – obdobie letných horúčav, neklimatizované priestory,

  4. neopatrnosťou technikou pri inštalácii diskov – prepólovanie napájania disku zo zdroja, skraty atď.

6.PCR: Veľmi často sa stretávame s pojmom strata – záchrana údajov v súvislosti s vírusmi. Je možné, aby niektorá softwarová utilita, deštrukčný program, alebo samotný vírus mohli fyzicky poškodiť pevný disk?

Z vlastnej praxe nemôžem uviesť nijaký príklad, ktorý by mohol usvedčiť niektorý program z uvedenej deštrukčnej činnosti. Teoreticky je niečo také možné, ale prakticky asi nie.

7. PCR: A ešte jedna užitočná otázka na záver. Ak by ste si mali vybrať pevný disk rovnakej kapacity za rovnakú cenu, ktorú značku by ste preferovali a prečo?

Na túto otázku je veľmi ťažké odpovedať vzhľadom na to, že každý súčasný výrobca pevných diskov vyrobí občas sériu, ktorá je poruchovejšia, alebo model, ktorý je nevhodne navrhnutý.
Táto anomália sa po určitom čase prejaví vo zvýšenom počte chybných diskov. Osobne dávam prednosť diskom firmy QUANTUM pre ich stálu spoľahlivosť. Medzi používateľmi sú však najrozšírenejšie momentálne najlacnejšie a najpredávanejšie disky od firmy WESTERN DIGITAL.

PC REVUE

Obnova dát z HDD v MACROFER:

Firma MACROFER sa zaoberá záchranou dát z HDD už viac ako 20 rokov. Za ten čas nám prešlo cez ruky viac ako 10 000 poškodených harddiskov. Prečítajte si viac o obnove dát na disku.