Zabijacký kľúč USB za pár sekúnd zničí notebook

V mar­ci rus­ký ha­cker Dark Purp­le pred­sta­vil na strán­ke ku­ku­ru­ku.co „za­bi­jac­ky“ kľúč USB, kto­rý je po pri­po­je­ní schop­ný zni­čiť cit­li­vé kom­po­nen­ty v po­čí­ta­či. A te­raz je tu USB Killer ver­zie 2.0. […]